Jste zde

Na plese si hendikepovaní převzali šeky s příspěvkem

V rámci reprezentačního plesu Plzeňského kraje probíhá každoročně také charitativní akce na podporu hendikepovaných občanů, kteří žijí v Plzeňském kraji. Také letos Plzeňský kraj vybral s partnery peníze, které jsou určené pro 7 hendikepovaných a jednu instituci. Celkem bylo letos rozdáno 291 000 korun. Šeky předal šestici z osmi obdarovaných právě v sobotu 3. února na krajském plese hejtman Josef Bernard.

Adélka (11)

Adélka prošla už při příchodu na svět závažnými komplikacemi, díky kterým došlo k trvalému poškození mozku, kterému předcházelo přidušení a krvácení do mozku. Po mozkové obrně je Adélka zcela odkázána na péči rodičů. V současné době zvládne sedět pouze ve speciální židličce s oporou nebo ve speciálním kočárku. A jelikož je pro ni rehabilitace zásadním pomocníkem, dar rodiče využijí na nehrazenou fyzioterapii.

Eliška (10)

O měsíc dříve přišla na svět Eliška a doprovázely ji komplikace v podobě meningitidy a zánětu mozku, které následně vyústily do dětské mozkové obrny. Eliška trpí epilepsií, vážnou poruchou zraku a v neposlední řadě s tím že je spastická, trpí křečovitým napnutím svalů. Prodělala již několik neurochirurgických operací hlavy. Eliška nechodí, neleze, sama se nenají, ale s dopomocí stojí a udělá pár krůčků. Dar rodiče využijí jako příspěvek na nákup speciální postele s ohrádkou a příslušenstvím, dále na nákup speciální interiérové stoličky s doplňky.

Renata (28)

ze dne na den změnil Renatě život meningokok, když ji v plné síle upoutal na lůžko. V prvních dnech byla závislá na přístrojích, které zastupovaly nefungující orgány. Bohužel přišla o nohy, o čemž nevěděla. Po probuzení nastal šok, ale Renata se nevzdala, za podpory přátel a rodiny musela změnit bydlení z podkrovního bytu na bezbariérový. Třikrát v týdnu musí absolvovat dialýzu kvůli nefunkčním ledvinám. V současné době se učí chodit, samostatně žít, dokonce si pořídila auto na ruční řízení. Velkou motivací  a podporou je Renatě její psí kamarádka Dasty. Finanční dar využije na úhradu rehabilitace a rehabilitačních pomůcek.

Josef (39)

Josef trpí od narození zrakovým postižením, které mu umožňuje vidět ostře a rozpoznat osoby pouze na poměrně krátkou vzdálenost. Je pro něj obtížné orientovat se v neznámém prostředí a číst texty v běžné velikosti. Zařízení, které si bude moci díky finančnímu daru pořídit, je víceúčelové a umožní Josefovi kompenzovat hendikep v mnoha oblastech života, jakými jsou práce s tištěnými i elektronickými dokumenty ve zvětšené podobě, rozpoznávání barev a předmětů.

Lukáš (12)

Již při příchodu na svět potkalo Lukáše krvácení do mozku, jehož následkem je ochrnutí levé poloviny těla. Lukáš s pomocí rodičů a fyzioterapeutů bojuje denně o každý správný pohyb těla. Bez intenzivní rehabilitace by se jeho stav nadále zhoršoval. Dar rodiče využijí jako doplatek nehrazené fyzioterapie.

Luděk (49)

Luděk byl do svých 48 let zdravý sportovec, otec dvou dětí, kterého však postihl mozkový infarkt, způsobený embolií mozkových tepen, kvůli kterému byl v umělém spánku. Po probuzení komunikoval pouze jedním okem, tělo měl ochrnuté, byl připojen na umělou ventilaci, krmen sondou a nemluvil.  Situace vypadala bezvýchodně. Díky nákladné intenzivní rehabilitaci v současné době Luděk s pomocí chodítka přejde místnost, potichu mluví. Stále ale potřebuje péči manželky. Dar využije na nákup speciálního chodítka, podložky a podsedáku.

Pavel (15)

Pavel se narodil předčasně a již v prvních hodinách života u něj došlo k rozvoji šokového stavu s oběhovým selháním, následně mu byla diagnostikována dětská mozková obrna. Pavel v současné době navštěvuje základní školu pro zrakově postižené a vady řeči. Dochází na keramiku, která mu napomáhá v rozvíjení jemné motoriky a hraje na flétnu. Fyzioterapie, na kterou rodiče využijí dar, mu pomáhá v prostorové a vnitřní orientaci těla, svalové koordinaci, rovnováze, v jemné a hrubé motorice.

Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín

Škola se specializuje na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. K výuce zkušení pedagogové využívají strukturované učení, krabicové úlohy, alternativní komunikaci a interaktivní pomůcky, alternativní metody čtení a matematiky. V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků, zařízení nabízí také možnost individuální rehabilitace a individuálních plánů. Nabízí také řadu zájmových kroužků a školu v přírodě. Mezi poskytované služby patří také nabídka denního svozu a rozvozu dětí. Dar škola využije jako příspěvek na nákup speciálního automobilu.

Fotogalerie