Jste zde

Na nádvoří krajského úřadu se předvedly „ručičky kraje“

Nádvoří krajského úřadu se 3. června 2014 zaplnilo stánky, kde se představily školy Plzeňského kraje zapojené do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání. Pod názvem "Ručičky kraje" předvedli žáci i učitelé osmnácti středních škol, jaká je náplň kroužků, které pořádají pro žáky na ně navázaných základních škol. Projekt, jehož cílem je přivést žáky k technickým oborům, letos běžel prvním rokem a setkal se s pozitivní odezvou.

„V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání probíhaly tento školní rok na osmnácti středních školách v Plzeňském kraji odborné kroužky určené žákům středních, ale především základních škol. Ti si při nich mohli vyzkoušet obor, o který by měli zájem. Cílem projektu je samozřejmě seznámit děti s technickými obory a přilákat do škol, které je vyučují, více uchazečů o studium," komentuje smysl projektu Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na nádvoří krajského úřadu se tak dnes představilo osmnáct středních škol zapojených do projektu a také několik škol základních. Těch, které jsou v projektu navázány na jednotlivé střední školy, je v Plzeňském kraji celkem sedmdesát jedna. Projekt, díky kterému školy nejen úzce spolupracují, ale mohou také nakoupit stroje a zařízení, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Slavnostního zahájení prezentace škol, nazvané Ručičky kraje, se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, jeho náměstek pro oblasti školství, sport, cestovní ruch a projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček i další členové Rady Plzeňského kraje, poslanci a senátoři. „Projekt, který se zde dnes představuje veřejnosti, je jedním z kroků, které mají podpořit technické vzdělávání. Plzeňský kraj však za tímto účelem vyvíjí celou řadu dalších aktivit. Ať už jde o různé motivační soutěže nebo například letos založený Fond na podporu technického vzdělávání, kam jsme vložili 1 milion korun a do kterého mohou přispívat firmy, které mají zájem o absolventy technických oborů," přibližuje aktivity Plzeňského kraje náměstek hejtmana Jiří Struček.

„V naší škole letos probíhaly tři kroužky, kterých se zúčastnilo celkem asi padesát dětí z pěti základních škol," říká učitel odborného výcviku na SŠ Horní Bříza Pavel Sýkora. „V kamnářském kroužku děti postavily pec na pizzu. Vyvrcholením samozřejmě bylo, že si v ní pizzu upekly," doplňuje. Z projektu je financován i nákup materiálu a zařízení. v Horní Bříze tak pořídili modulární systém pro elektrikáře.

Žáci Středního odborného učiliště Domažlice zase mohou díky projektu pracovat s novým strojírenským robotem. Zde do kroužků docházelo také bezmála padesát dětí z šesti spolupracujících základních škol. A podobný zájem je slyšet i od ostatních škol. Mezi těmi, které se dnes představily na nádvoří krajského úřadu, jsou například VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň, SOŠ a SOU Sušice, SŠ Kralovice, SŠ Bor, SŠ Oselce a řada dalších.

„Projekt podpora technického a přírodovědného vzdělávání je financován z evropských peněz a bude probíhat ještě příští školní rok. Plzeňský kraj však bude spolupráci středních a základních škol podporovat i nadále a tyto aktivity zapojí do svého vlastního projektu Podpora technického vzdělávání," doplňuje vedoucí odboru školství Jaroslava Havlíčková.

Fotogalerie: