Jste zde

Most přes Berounku byl slavnostně otevřen

Motoristy dlouho očekávaný most přes Berounku na Jateční ulici v Plzni, který je součástí projektu „Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa" byl v úterý 7. října 2014 slavnostně otevřen. Rekonstruovaná komunikace v délce 1080 metrů je úvodní etapou plánovaných úprav dopravního propojení dvou velkých čtvrtí města Plzně – Severního předměstí a Doubravky.

Slavnostního zahájení provozu na nově opravené komunikaci se spolu s dalšími hosty zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor Martin Baxa. „Projekt probíhal ve spolupráci Plzeňského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, a města Plzně. Celkové náklady na stavbu činily 315 milionů korun. Plzeňský kraj financoval projekt částkou necelých 230 milionů korun s využitím dotace ROP Jihozápad ve výši maximálně 85% nákladů. Zbylou částku pokryje kraj vlastního rozpočtu. Zbývající část, více než 85 milionů korun, financovalo město Plzeň," uvedl hejtman Václav Šlajs.

Důležitost stavby vyzdvihl také primátor města Plzně Martin Baxa: „Silnice Plaská, Na Roudné, Chrástecká je důležitou spojnicí silnic I. třídy na Karlovy Vary, Most a Prahu. Její rekonstrukce včetně výstavby nového mostu byla více než potřebná nejen proto, že významně odkloní podíl tranzitní dopravy, ale i proto, že propojuje dva velké plzeňské obvody, Severní Předměstí a Doubravku. Na čas se Jateční ulice v tomto místě stala unikátem, a to hned čtyřmi mosty v těsné blízkosti přes řeku Berounku - novým, provizorním vojenským, který se stal náhradním kvůli havarijnímu stavu původního mostu, železničním a v neposlední řadě původním historickým. Oprava tohoto mostu, v roce 1997 prohlášeného nemovitou kulturní památkou, byla součástí rekonstrukce I. etapy a je jen dobře, že jej mohou využívat pěší a cyklisté."

V rámci projektu byla vyřešena řada dopravních závad na této trase – zejména byla provedena celková rekonstrukce stávající silnice II/231 v délce 450 m včetně 630 m dlouhé nové přeložky části komunikace přes areál bývalé ČOV, jejíž hlavní součástí je i nový most přes řeku Berounku. U mostu, založeného na vrtaných velkoprůměrových pilotech, je zvolena spojitá konstrukce o dvou polích tvořená čtyřmi plnostěnnými ocelovými nosníky s náběhy ke střednímu pilíři, jež jsou spřažené se železobetonovou deskou. Rozpětí mostu činí 124 m s výškou cca 10 m nad normální hladinou řeky.

Pro realizaci silničního tělesa bylo třeba provést přeložky inženýrských sítí, demolici značné části objektů bývalé ČOV a provést kompletní sanaci podloží násypu v tomto úseku. Součástí stavby jsou i nově vybudované zastávky MHD po obou stranách silnice, sjezdy a příjezdové komunikace k jednotlivým přilehlým areálům, kompletní odvodnění silnice, veřejné osvětlení a oboustranná stezka pro pěší i cyklisty. Pro tento účel je zrekonstruován stávající historický železobetonový obloukový Masarykův most, který byl v roce 2008 z důvodu havarijního stavu uzavřen a nahrazen mostním provizoriem. Po zprovoznění nového mostu bylo koncem července mostní provizorium demontováno.

Stavbu realizovalo konsorcium firem EUROVIA CS, a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o. Doba realizace projektu činila 24 měsíců, stavba byla realizována za provozu a bez zásadních omezení s ohledem na potřeby veřejné dopravy. V průběhu dokončování projektu byla komunikace včetně nového mostu v červnu uvedena do předčasného užívání, aby ulehčila provozu této frekventované trase s intenzitou dopravy až 10 000 vozidel za 24 hodin.

 

Aktualizováno dne 07.10.2014 - 13:36