Jste zde

Modernizace železnice Praha - Plzeň - Mnichov dostala zelenou

Modernizace železničního spojení mezi Mnichovem a Prahou přes Plzeň a Furth im Wald dostala zelenou. Na 1. česko-bavorském železničním summitu, který se uskutečnil ve středu 26. července v německém městě Furth im Wald, totiž oznámil ministr dopravy Spolkové republiky Německo Alexander Dobrindt, že se tato trať posouvá v rámci Spolkového plánu rozvoje dopravních cest z kategorie potenciálních potřeb do kategorie naléhavých potřeb.

Jak sdělil, znamená toto rozhodnutí současně to, že na německé straně jsou na modernizaci této trati připraveny finanční prostředky. Modernizaci na summitu podpořil i ministr dopravy Dan Ťok. Pro představitele Plzeňského kraje a Horní Falce, kteří několik let intenzivně usilují, aby vlády obou zemí začaly pracovat na zrychlení a zkvalitnění tohoto dopravního spojení mezi českou a bavorskou metropolí, je to velmi dobrá zpráva.

Jak na summitu připomněl bavorský státní ministr vnitra, výstavby a dopravy Joachim Herrmann, důležité jsou obě cesty spojující Česko a Bavorsko - jak přes Plzeň a Furth im Wald, tak spojení vedoucí přes Cheb a Marktredwitz. Zatímco spojení přes Marktredwitz už bylo zařazeno do naléhavých potřeb, spojení přes Furth stále podporu spolkového ministerstva dopravy nemělo.  

„Vítáme posun na německé straně, na jejímž základě se modernizace trati Praha – Plzeň – Mnichov dostává do kategorie naléhavých potřeb. Zároveň chceme, aby na české straně byla rekonstrukce taková, aby zajišťovala rychlé a kvalitní spojení a aby vytvářela nové příležitosti, co se týče nákladní dopravy, tedy aby byla elektrifikovaná a v celé délce dvoukolejná,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek. Obyvatelé našich regionů spojují velice dobré vztahy a Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Hospodářský rozvoj Horní Falce a Plzeňského kraje je za posledních 27 let naprosto unikátní. Je na našich politických reprezentacích, aby dohnaly zpoždění, ke kterému v oblasti dopravy došlo,“ doplňuje Pavel Čížek.

"Před 150 lety, kdy toto dopravní spojení vzniklo, trvala cesta mezi Prahou a Mnichovem bezmála 7 hodin, dnes jezdíme přibližně 6 hodin. To je v dnešní době nemyslitelné," připomněl Franz Löffler, předseda Krajského zemského sněmu Horní Falce a zemský rada okresu Cham. Modernizace dopravního spojení by měla přinést zrychlení o 1,5 hodiny a železnice by tak měla být konkurenceschopná vůči automobilové i letecké dopravě. 

V souvislosti s železničním summitem, kterého se kromě náměstka hejtmana Pavla Čížka zúčastnila i členka Rady Plzeňského kraje Radka Trylčová či poslanec a krajský zastupitel Karel Šidlo, se ve středu 26. července konala další akce připomínající význam dopravního spojení mezi Bavorskem a Českou republikou. Oslavu výročí první přeshraniční autobusové linky Arnbruck – Lam – Nýrsko – Hamry uspořádaly obce Neukirchen beim Heiligen Blut a Nýrsko.

Po setkání v Neukirchenu a zápisu ministrů do pamětní knihy obce přejel bavorský ministr dopravy Joachim Hermann, český ministr dopravy Dan Ťok, předseda Krajského zemského sněmu Horní Falce Franz Löffler i náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek do Nýrska, kde proběhla druhá část akce. Zúčastnil se jí také senátor a krajský zastupitel Jan Látka.

Linka, financovaná okresem Cham a Plzeňským krajem, oslaví příští rok 10 let svého provozu, je hojně využívaná a je „příkladem dobré praxe“, jak během společného česko-bavorského setkání v Nýrsku uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek.   

Fotogalerie:

 

Aktualizováno dne 27.07.2017 - 09:23