Jste zde

Ministr Jiří Dienstbier hovořil s hejtmanem o sociálním začleňování

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier navštívil společně s ředitelem Agentury pro sociální začleňování Radkem Jiránkem v úterý 23. února 2016 dvě vyloučené lokality v Plzeňském kraji – Nemanice a Poběžovice. Jeho program pak pokračoval na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde jednal se zástupci neziskových organizací, které spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování. Sešel se zde také s hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem a radním pro oblast sociálních věcí Zdeňkem Honzem.  

 „V současnosti se děje to, že lidé odcházejí nebo jsou vytlačováni z větších měst do menších, kde pak vznikají vyloučené lokality, ale nepůsobí tam sociální služby, neziskové organizace a podobně,“ okomentoval během schůzky ministr Dienstbier aktuální situaci. Plzeňský kraj ohodnotil, co se týče vyloučených lokalit, spíše jako lepší průměr. K problémům, které podle slov Jiřího Dienstbiera obce řeší, patří úbytek pracovních příležitostí, který se týká právě zejména menších obcí v oblasti příhraničí. Situaci ale zhoršuje i například i nezájem majitelů domů o jejich stav. Intenzivnější sociální terénní práce, dluhové poradenství, sociální bydlení, lepší systém sociálního zaměstnávání, to jsou podle ministra Dienstbiera dílčí nástroje, jak sociální začleňování podpořit.

Více k návštěvě ministra Jiřího Dienstbiera: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/ministr-jiri-dienstbier-dnes-navstivil-pobezovicko-v-plzenskem-kraji-140578/

Fotogalerie: