Jste zde

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2050/18 ze dne 21.05.2018, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 710/18 ze dne 11.06.2018, usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2369/18 ze dne 27.08.2018, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 831/18 ze dne 10.09.2018) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací z programu (viz příloha č. 1), dále zde naleznete vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace (viz příloha č. 2) a přehled neposkytnutých dotací (viz příloha č. 3).

Přehled schválených dotací z programu naleznete také na dotačním portálu Plzeňského kraje eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) na odkazu Žádosti. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je zapotřebí použít příslušný filtr. Přehled schválených žádostí naleznete také na detailu jednotlivých dotačních titulů (odkaz Dotační tituly).

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / Moje žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Přílohy.

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde. Logo Plzeňského kraje v různých formátech lze stáhnout zde (dole na stránce).

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.


Kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon: +420 377 195 395
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury – č. kanceláře 469
telefon: +420 377 195 799
e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz

Aktualizováno dne 19.10.2018 - 10:11