Jste zde

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2050/18 ze dne 21.05.2018, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 710/18 ze dne 11.06.2018, usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2369/18 ze dne 27.08.2018, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 831/18 ze dne 10.09.2018, usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2708/18 ze dne 19.11.2018, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 935/18 ze dne 17.12.2018) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“.

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Přílohy.

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.


Kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon: +420 377 195 395
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury – č. kanceláře 469
telefon: +420 377 195 799
e-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz

Aktualizováno dne 18.12.2018 - 11:32