Jste zde

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2604/14 ze dne 22.09.2014 pravidla dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015“ (dále jen „program“).
Cílem Programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit v těchto oblastech:

  1. Oživení kulturního dění v Plzeňském kraji
  2. Prezentace aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení a osob
  3. Projekty podporující Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3150/15 ze dne 23.02.2015 se s účinností od 23.02.2015 mění příloha č. 1 Pravidel - formulář Žádost (Popis a rozpočet projektu).

Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí a zároveň vždy před zahájením realizace daného projektu.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 01.12.2014 – 30.09.2015.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní osoby administrátoři dotace:
Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: +420 377 195 799
GSM 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Bc. Zdeněk Valenta
Oddělení kultury - č. kanceláře 465
telefon.: +420 377 195 474
GSM 724 447 805
e-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)

Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru – č. kanceláře 460
Telefon: +420 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:

01.12.2014 – otevření aplikace pro podávání žádostí
30.09.2015 - uzávěrka podávání žádostí o dotace
31.12.2015 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
01.02.2016 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace, přesný termín bude stanoven v uzavřené smlouvě