Jste zde

Mezinárodní cvičení složek IZS – Rozvadov 2018

Na ploše za odpočívkou hraničního přechodu Rozvadov – Waidhaus proběhlo v pondělí 21. května 2018 mezinárodní cvičení složek IZS. Cílem bylo procvičit připravenost jak záchranných složek, tak orgánů krizového řízení při zásahu na mimořádné události s hromadným postižením osob s využitím přeshraniční spolupráce.

Tématem cvičení bylo hromadné postižení osob velkého rozsahu v důsledku dopravní nehody.

Do shromážděných osob na hraničním přechodu vjel ve vysoké rychlosti nákladní automobil, který sjel ze své trasy a cestou se střetl se třemi osobními automobily popojíždějícími po ploše odpočívky. Vozidla byla plně obsazena cestujícími. Příčinou dopravní nehody byla zdravotní indispozice řidiče nákladního vozidla, kterého postihl infarkt myokardu a sjel s nákladním vozidlem z trasy jízdy.

Činnost kraje na tomto cvičení spočívala v prověření spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, obcemi s rozšířenou působností a obcemi, tj. v převzetí informace o mimořádné situaci, prověření spojení na členy Krizového štábu Plzeňského kraje, sběru informací, vyhodnocení situace a informovaní vedení kraje.

Plzeňský kraj byl do cvičení zapojen prostřednictvím krizového štábu, jehož úkoly byly rozděleny dle jednotlivých odborů. Například v oblasti dopravy by v případě podobné mimořádné události odbor dopravy zajišťoval dopravní značení, případně stanovení objízdných ras, právní odbor by v takovém případně měl za úkol zpracovat dokumentaci pro Ministerstvo vnitra a přípravu nařízení k převzetí koordinace záchranných a likvidačních prací, odbor sociálních věcí by zabezpečil psychologickou a duchovní pomoc postiženým osobám a rodinným příslušníkům, odbor zdravotnictví by zajišťoval podporu při aktivaci Traumatologického plánu, spolupracoval by při aktivaci dostupných zdravotnických přepravních a lůžkových kapacit, při transportu postižených a zraněných do zdravotnických zařízení a zároveň by od zdravotnických zařízení sbíral informace, odbor životního prostředí by spolupracoval při zajištění dekontaminace a rekultivace půdy zamořené uniklým palivem a tiskové oddělení by zajistilo komunikaci s veřejností a kontaktovalo by jazykově vybavené zaměstnance krajského úřadu k možnému navázaní součinnosti s německou stranou.

Fotogalerie: