Jste zde

Metodika Ministerstva vnitra k problematice práva shromažďovacího - prosinec 2012

Dne 11.12.2012 se uskutečnil formou videokonference konzultační den pro krajské úřady k přestupkové agendě v gesci odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra. Konzultačního dne se dále zúčastnil Mgr. Jan Potměšil z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, který účastníky konzultačního dne seznámil s novým stanoviskem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, týkajícím se konání shromáždění na pozemních komunikacích (viz Příloha č. 1 k tomuto článku). Toto stanovisko se týká:

a) pochodů po pozemních komunikacích, které jsou zásadně možné jako forma obecného užívání pozemní komunikace, kdy není třeba povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ani souhlasu vlastníka;

b) alegorických vozů, kdy přítomnost doprovodných vozidel je možná v režimu obecného užívání pozemní komunikace, při respektování všech předpisů – pro výjimky typu vjezd do pěší zóny je však třeba obstarat povolení;

c) blokací pozemních komunikací, kde lze přistoupit k zákazu shromáždění jen velmi výjimečně, přiměřenost zákazu musí být dostatečně odůvodněna a přednost má dohoda na jiném místě nebo čase konání shromáždění.

Mgr. Jan Potměšil upozornil účastníky konzultačního dne také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2012, č. j.: 2 As 104/2012 – 35 (viz Příloha č. 2 k tomuto článku), jímž soud aproboval rozpuštění shromáždění sdružení Stop Genocidě, v jehož rámci byly vystavovány odpudivé obrazy, jimž byly vystaveny i děti nízkého věku, a to z důvodu porušování zákonných či ústavních práv jiných osob a z důvodu hrubé neslušnosti (§ 10 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

Se žádostí o metodickou pomoc se můžete obrátit na právníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru právního a legislativního:

Mgr. Tereza Matiasková, tel.: 377 195 250, e-mail: tereza.matiaskova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Markéta Svobodová, tel.: 377 195 642, e-mail: marketa.svobodova@plzensky-kraj.cz