Jste zde

Metodický list pro starosty obcí - postup zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu území podle z. č. 12/2002 Sb.

Metodický list je vodítkem pro starosty obcí při zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou (zákon č. 12/2002 Sb.) buď v tištěné verzi nebo v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Obnova.

 

Metodický list

Aktualizováno dne 02.02.2015 - 11:15