Jste zde

Lůžková zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji

Lůžková péče je, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zdravotní péče, kterou nelze poskytovat ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Ve zdravotnických zařízeních, která lůžkovou zdravotní péči poskytují, může být poskytována i péče ambulantní.