Jste zde

Lípy republiky 2018

Letošního roku si 28. října připomeneme 100 let vzniku Československé republiky. Po roce 1918 bylo u příležitosti vzniku Československé republiky vysazeno mnoho lipových stromořadí a národních stromů v obcích i městech po celém Československu. Některé z nich přetrvaly a jsou nádhernými stromy, které utvářejí krásný vzhled krajiny či sídel. Mnoho z nich bylo vyhlášeno zákonem chráněnými památnými stromy. Bohužel, řada z těchto stromů však z nejrůznějších důvodů zanikla, nebo jsou z důvodu zanedbané údržby ve špatném zdravotním stavu. Plzeňský kraj si je vědom významu, který tyto stromy symbolizují, proto pomáhá v jejich ochraně a rozhodl se na tradici vysazování lip navázat. Z každoročně vyhlašovaného dotačního titulu „Ochrana přírody“ podporuje péči o významné stromy v obcích i ve volné krajině a výsadbu nových stromů, sadů a alejí. Kromě toho se u příležitosti letošního významného výročí 100 let vzniku Československé republiky rozhodla Rada Plzeňského kraje projektem „Lípy republiky 2018“ navíc podpořit ty obce Plzeňského kraje, které budou mít zájem toto významné státní jubileum oslavit vysazením národního stromu, darováním sazenice lípy. Všechny obce budou o projektu Plzeňským krajem v průběhu měsíce dubna vyrozuměny a budou jim sděleny všechny potřebné informace. Nezbývá než si přát, aby tato akce měla úspěch a další generace se mohly v budoucnu těšit z těchto krásných, majestátných stromů.