Jste zde

Letní kempy v projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj ve spolupráci s dalšími partnery pořádá letní kempy pro žáky základních a středních škol. Kempy jsou pořádány v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.
Kempy jsou zcela zdarma, je zajištěno celodenní stravování.

Kemp odborného německého jazyka

Kemp německého jazyka pro SŠ je postaven na zábavné a hravé formě výuky němčiny skrze jazykovou animaci. Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi dané země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti.

pro střední školy

Termín a místo: 22.–26. 7. 2019 – Info Kariéra – informačně vzdělávací středisko PK

pro základní školy

Termín a místo: 19.–23. 8. 2019 – KartArena, U Ježíška 2, Plzeň

Bližší informace o kempu a možnosti přihlášení na dominika.blahova@plzensky-kraj.cz.

Kemp robotiky

Kemp je zaměřen na osvojení si základních prací s jednoduššími robotickými stavebnicemi, základy algoritmizace a programováním a vytvořit programy s využitím umělé inteligence, robotů.

Termín a místo:         
Plzeň 26.–30.  8. 2019 – FAV ZČU Plzeň
Klatovy 15.–19. 7. 2019 – SPŠ Klatovy
Domažlice 8.–12. 7. 2019 – Gymnázium Domažlice

Bližší informace o kempu a možnosti přihlášení na martina.kestlerova@plzensky-kraj.cz.

Kemp Rozvoj kompetencí k podnikavosti

Budování vlastní fiktivní firmy přinese účastníkům vlastní cenné zkušenosti. Prožijí si práci ve firmě. Vyzkouší si firemní a investiční strategie, naučí se procesy Design thinking, Value proposition a Lean business model.

Termín a místo:
Plzeň 22.–26.  7. 2019 – KartArena, U Ježíška 2, Plzeň
Klatovy 5.–9. 8. 2019 – ZŠ Plánická ul., Klatovy
Domažlice 29. 7. – 2. 8. 2019 – VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184

Bližší informace o kempu a možnosti přihlášení na zdenka.novakova@plzensky-kraj.cz.