Jste zde

Letkovská ulice v Plzni je zrekonstruována

Plzeňanům začala sloužit kompletně zrekonstruovaná Letkovská ulice, frekventovaná silnice III/18019.

Na jedné z hlavních komunikací v části Plzeň - Božkov, která je průtahem z města na Letkov, pracovaly stavební firmy od léta 2016. Společná akce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, města Plzně a městské společnosti Vodárna Plzeň vyšla na 49,7 milionu korun včetně DPH. Převážná část objektů v Letkovské ulici jsou památkově chráněny a zapsány na seznamu Národních kulturních památek. Z toho pramenily velké nároky na kamenné dlažby a obruby.

Zrekonstruováno bylo 700 metrů komunikace, a to v úseku od předpolí mostu přes Úslavu na Božkovském náměstí až po konec města. V rámci stavby byla provedena kompletní výměna povrchu vozovek Letkovské ulice a dále také ulic Okružní, Kristinovská, K Bukové včetně vybudování navazujících chodníků. Zároveň byl vyměněn vodovod v Letkovské ulici a provedeny kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení, na nezpevněných veřejných plochách podél komunikací byly provedeny vegetační úpravy.

Po dokončení rekonstrukce ulice K Hrádku a Ve Višňovce byla rekonstrukce Letkovské ulice další, velmi důležitou stavbou na území městského obvodu Plzeň 2. Stavba se připravovala 16 let. Realizace byla stanovena na 12 měsíců, a to z důvodů značné etapizace stavby. Bylo nutné zajistit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, vyřešit křižující se inženýrské sítě, zajistit dodávky vody pro občany, musela být vypínána elektrická energie a další," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Na celkových stavebních nákladech ve výši necelých 50 milionů korun se Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podílela částkou zhruba 17,5 milionu korun, město Plzeň částkou 25,3 milionu korun a Vodárna Plzeň částkou zhruba 6,4 milionu korun (vše včetně DPH).

Akci zrealizovala společnost Letkovská ulice Plzeň, jde o sdružení firem EUROVIA CS, a. s. a BERGER BOHEMIA a. s. Realizace začala v srpnu 2016, dokončena byla v září 2017. Všechny práce probíhaly postupně v několika etapách.

Fotogalerie: