Jste zde

Lékařská pohotovostní služba

Lékařská pohotovostní služba (dále jen LPS) zabezpečuje první pomoc v případech náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby. Je poskytována občanům v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení. Za zajištění a organizaci LPS je dle § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování odpovědný kraj.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné úkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení, zejména ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, zakotvuje v § 16a odst. 1 písm. e) bod 2 povinnost pojištěnce uhradit regulační poplatek za využití LPS nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu. Regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.