Jste zde

Krajští radní se sešli s novým vedením Sdružení měst a obcí

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMO PK) má obměněné členy včetně předsedy, kterým byl zvolen starosta Klatov Rudolf Salvetr. V úterý 21. května se k prvnímu společnému jednání sešli s novým vedením SMO PK členové rady v čele s hejtmanem.

Zdravotnictví, doprava a vodní hospodářství – to byla hlavní témata jednání. Proto se setkání účastnili rezortní členové rady – náměstek pro dopravu Pavel Čížek, radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Hejtman v úvodu vysvětlil priority kraje v oblasti zdravotnictví a změny připravované v souvislosti s nemocnicemi, které kraj spravuje. Debatovalo se také nad situací, která starosty nejvíce trápí, a to zajištění primární péče v obcích, kde se obávají odchodů lékařů do důchodu bez toho, aby je někdo nahradil. K odchodům lékařů do důchodu by pravděpodobně přispěla také plánovaná elektronizace zdravotnictví a zavedení EET. Hejtman v této věci přislíbil, že téma otevře na jednání Asociace krajů a bude navrhovat udělení výjimky z této povinnosti.  

Dalším diskutovaným tématem byla vodohospodářská infrastruktura – budování vodovodů a kanalizací. K tomuto tématu hovořila radní Radka Trylčová, která vyzdvihla význam koncepčních kroků ve spolupráci s obcemi. Na závěr setkání se hovořilo o dopravě, a to například o plánovaném zpoplatnění silnic I. tříd nebo o přípravách na nástup nového autobusového dopravce.

Předseda SMO PK Rudolf Salvetr i hejtman Josef Bernard se shodli, že je důležité předávat si informace a více debatovat, proto se setkání budou konat pravidelně.

Fotogalerie: