Jste zde

Krajský úřad Plzeňského kraje je i nadále "Přátelským místem"

Krajský úřad Plzeňského kraje opět získal certifikát "Přátelská místa". I tentokrát se uskutečnily dva běhy školení pod vedením Mgr. Pavla Wienera (manažera projektu) a jeho ženy Mgr. Renaty Rucké. Kurz byl zaměřen na osvojení základů správné komunikace s handicapovanými lidmi včetně seniorů. Někteří zaměstnanci byli proškoleni nově, u některých se jednalo o oživení znalostí a dovedností z kurzu, který se konal na krajském úřadu před pěti lety.

Díky tomuto projektu postupně vzniká národní síť míst, na kterých lidé s různými typy omezení najdou garanci profesionálního přístupu, dostupnosti a bezpečnosti služeb.

Jsme rádi, že i my na základě získání certifikátu můžeme být "Přátelským místem".

Aktualizováno dne 22.05.2018 - 12:23