Jste zde

Krajský program prevence kriminality 2017

V rámci Krajského programu prevence kriminality 2017 byly zrealizovány 2 projekty, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Plzeňský kraj – Daleko hleď 2017

Cílem projektu Daleko hleď 2017 bylo předcházet kriminalitě dětí a mládeže zaměřením se na jejich smysluplné trávení volného času, osobní rozvoj a rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě. Prostředkem k zajištění tohoto cíle byla realizace sociálně-preventivních aktivit v podobě volnočasových aktivit, odpoledních klubů, docházky do zájmových kroužků, letního zážitkového kurzu osobnostně-sociálního rozvoje, rodičovských skupin, doučování, kariérního poradenství a další podpory při vzdělávání. Aktivit se celkově zúčastnilo 59 dětí a 9 dospělých.

Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet – on-line kvízy IV.

Oblast informačních a komunikačních technologií je jedna z nejdynamičtějších oblastí života. Bylo ale třeba věnovat odpovídající pozornost rovněž hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií. Případy trestné činnosti páchané v prostoru informačních a komunikačních médií jsou stále častější. Projekt si kladl za cíl snížit preventivní cestou tato rizika. Tento cíl byl naplněn. Projekt proběhl v celé České republice, soutěž pak ve dvanácti krajích České republiky, celkem se do projektu na webových stránkách www.kpbi.cz  zaregistrovalo 30 965 účastníků a úspěšně ho vyřešilo 16 670 žáků základních a středních škol.