Jste zde

Krajský program prevence kriminality 2016

V rámci Krajského programu prevence kriminality 2016 byly zrealizovány 3 projekty, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

  1. Plzeňský kraj - Výslechová místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti Plzeň - obměna technického vybavení

Cílem tohoto projektu byla obměna technického vybavení, které je účelově sestaveno do soupravy pro pořizování audiovizuálního záznamu při samotném výslechu. Původní vybavení již vykazovalo známky poruchovosti a kvalita záznamů byla nedostačující. Ve spolupráci s technikem Krajského ředitelství policie Plzeň a vybranou dodavatelskou firmou byla specifikována, nainstalována a testována nová nahrávací sestava. Audiovizuální záznam výslechu se nyní pořizuje ve vysoké kvalitě.

  1. Plzeňský kraj – Daleko hleď 2016

Cílem projektu bylo předcházet kriminalitě dětí a mládeže tím, že se realizátoři projektu zaměří na smysluplné trávení jejich času. Především na osobní rozvoj a rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě. Prostředkem k tomuto cíli bylo zajištění sociálně-preventivních aktivit, které navazují na existující síť sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách (zejm. v Nýřanech, Rokycanech, Janovicích nad Úhlavou a na Domažlicku). Cílová skupina tohoto projektu byla zapojena do jednorázových volnočasových aktivit (poznávací výlety, exkurze apod.), pravidelných odpoledních klubů, doučování a další podpory při vzdělávání, kurzu osobnostně-sociálního rozvoje a rodičovských skupin.

  1. Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet III. – on-line kvíz

Oblast informačních a komunikačních technologií je jedna z nejdynamičtějších oblastí života. Je ale třeba věnovat odpovídající pozornost rovněž hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií. Případy trestné činnosti páchané v tomto prostoru jsou stále častější. Projekt si kladl za cíl snížit preventivní cestou tato rizika. Projekt je součástí velkého programu všech krajů České republiky prezentovaného na stránkách www.kpbi.cz. V roce 2016 se do něj zaregistrovalo téměř 30 000 nových uživatelů a soutěžní on-line kvíz pro žáky základních a středních škol úspěšně dokončilo téměř 13 000 žáků.