Jste zde

Krajská environmentální konference

V environmentálním centru Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně se 20. září 2018 uskutečnila Krajská environmentální konference pro pedagogické pracovníky na téma Ochrana přírody a její formy – člověk nejen jako nepřítel přírody, ale i její ochránce.

Hlavními tématy konference byl systém ochrany přírody, od ochranářského managementu k divočině, koncepce ochrany přírody v Plzeňském kraji, "krajský pohled" na problematiku Národního parku Šumava, podíl zoologických zahrad na záchraně živočišných druhů ohrožených vyhubením v místech jejich výskytu, zkušenosti z ochrany přírody a krajiny a environmentální výchovy v Bavorsku a aplikace zkušeností z environmentální výchovy dětí do našich podmínek.

Konference se konala pod patronací radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Radky Trylčové, která zde vystoupila s příspěvkem Koncepce ochrany přírody v Plzeňském kraji.

Fotogalerie: