Jste zde

Kraj spustí “Kotlíkové dotace” 30. října 2017

Dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech, tzv. "Kotlíkové dotace" spustí Plzeňský kraj 30. října 2017. Jedná se v Plzeňském kraji o druhou vlnu kotlíkových dotací, ve které bude rozděleno 223.880.000 korun. Dosud bylo vyplaceno 1 870 žádostí.

V rámci projektu "ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI II" je v plánu podpořit výměnu 2 412 starých kotlů. „Podpora bude poskytována fyzickým osobám na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Žádat bude možné o tyto zdroje: tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)," vysvětluje radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová s tím, že maximální výše dotace je 127.500 korun.

Příjem žádostí začíná v pondělí 30. října 2017 a plánovaný konec je 31. ledna 2018 nebo do vyčerpání alokace vyhlášené výzvy. Zájemci budou žádat o dotaci opět elektronicky přes systém eDotace v rámci dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". V nové výzvě nemusí žadatelé oslovovat energetické specialisty a realizovat tzv. mikro energetická opatření.

 „Plzeňský kraj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, vypsaného Ministerstvem životního prostředí, bude i letos podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva za ekologičtější variantu. V první vlně dotací na pořízení kotle měl kraj k rozdělení 246,4 milionu korun a schváleno bylo celkem 2 192 žádostí," doplňuje Radka Trylčová. Největší zájem byl o tepelná čerpadla (39 %), kotle – kombinované uhlí/biomasa (27 %), kotle – výhradně uhlí (13 %), kondenzační kotle (12 %) a kotle – výhradně biomasa (9 %).

Fotogalerie z tiskové konference: