Jste zde

Kraj podporuje talentované žáky a jejich pedagogy

Téměř padesát talentovaných studentů ocenili 30. září 2019 na krajském úřadě hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Ivana Bartošová. Spolu se studenty byli oceněni jejich pedagogové a také střední školy, jejichž žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech soutěží.

Tradiční oceňování nejúspěšnějších žáků předmětových a uměleckých soutěží za školní rok 2018/19 se letos uskutečnilo v sále zastupitelstva na krajském úřadě. V rámci programu vystoupili se svým hudebním programem také tři z oceněných žáků, a to tři žákyně tria Flute Trio TEA.

Nejúspěšnější žákyní byla v loňském školním roce opět Miroslava Novoveská z Masarykova gymnázia v Plzni, která ke zlaté medaili z Mezinárodní chemické olympiády 2018 přidala ještě medaili stříbrnou. A dále pak bronzová medaile žáka Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Vojtěcha Nováčka z Mezinárodní geografické olympiády konané v Hong Kongu.

Ocenění žáci v předmětových olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2019, které budou směřovány na nákup materiálu (učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál, odbornou literaturu) a služby spojené s jeho dodáním.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu osobně poděkovat všem talentovaným žákům, kteří ať už v oblasti vědecké či umělecké dovedli svůj talent využít a mnohdy na mezinárodní úrovni reprezentovat Plzeňský kraj. Zásadní roli hraje ovšem také pomoc a práce pedagogů a podpora školy a rodiny. Tento celek pak dokazuje, že talent a píle se vyplatí a naší povinností je takovou práci podpořit," uvedl hejtman Josef Bernard.

Nadání 2019 – dotační program PK
S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem Nadání 2019. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. - 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2018/2019, se rozdělilo 270 tis. Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup materiálu a služby spojené s jeho dodáním.

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových,  uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V loňském roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V letošním roce tuto příležitost využilo 230 nadaných žáků a jejich pedagogů.

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem
V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2019 "Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem" byly vynaloženy finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Celkově bylo rozděleno 1,2 mil. Kč.

Fotogalerie: