Jste zde

Kraj hospodařil v roce 2015 s přebytkem 165 milionů korun

Plzeňský kraj je i nadále nezadluženým krajem. Dobré hospodaření v roce 2015 bylo díky vyšším daňovým výnosům a drobným úsporám na výdajové stránce rozpočtu kraje.

K 31. 12. 2015 měl Plzeňský kraj na svých účtech 750 milionů korun. „Tyto našetřené prostředky využije na předfinancování individuálních projektů částečně dotovaných EU, a to především do oprav a rekonstrukcí krajských silnic, modernizace technického vybavení škol, oprav a zateplení budov, oprav památek a modernizací informačních technologií v letech 2017 a 2018," říká hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Aktualizováno dne 11.01.2016 - 07:46