Jste zde

Kraj a město Plzeň spolupracují na mnoha úrovních

K druhému společnému jednání se ve čtvrtek 13. dubna 2017 sešli členové Rady Plzeňského kraje a Rady města Plzně. Mezi množstvím projednávaných témat byla problematika dopravy, téma výstavby pobytového zařízení pro seniory, budování cyklostezek, zajištění bezpečnosti a například také spolupráce kraje a města při přípravě konceptu městské tržnice, kterou má město v úmyslu zřídit.

„Rozhodli jsme zřídit městskou tržnici, kde by si lidé mohli koupit regionální potraviny," řekl primátor města Martin Zrzavecký. „Tento záměr jednoznačně vítáme. Podpora místních farmářů v různých částech kraje je téma, které nás velmi zajímá," uvedl hejtman Josef Bernard. Podle primátora města Plzně Martina Zrzaveckého je zatím v jednání, kde tržnice bude a jak bude provozována. Vedení kraje vnímá tuto aktivitu, do které se mohou zapojit také místní akční skupiny, jako přínosnou pro rozvoj menších měst a obcí. 

Diskutovaným tématem byla také otázka výstavby pobytového zařízení pro seniory. Kraj i město jsou si vědomi, že stárnutí populace s sebou ponese zvýšené nároky na zajištění potřebných sociálních služeb. „Jedna věc je výstavba takového zařízení, druhá věc jsou provozní náklady," připomněl hejtman Josef Bernard, že taková služba by musela být zapojena do sítě poskytovatelů sociálních služeb, kde ale nebudou navyšovány finanční prostředky tak, aby byl zajištěn provoz dalších zařízení. Závazek budoucích mandatorních výdajů, kterému by se kraj vystavil, tak spíše podporuje myšlenku posílení terénní péče, které je současné vedení kraje více nakloněno.

Tradiční oblastí, kde kraj a město spolupracují, je oblast dopravy. Zde se představitelé obou subjektů utvrdili v tom, že cílem je propracovaný systém veřejné dopravy, který bude prostřednictvím přepravních uzlů zajišťovat dobrou návaznost jednotlivých typů dopravy a poskytne lidem komfortní cestování konkurující individuální osobní dopravě.

Krajští a městští radní hovořili také o tématu zaměstnávání agenturních pracovníků. Hejtman Josef Bernard seznámil členy obou rad se závažností situace zejména na Tachovsku, kde i velmi malé obce musejí čelit problémům způsobeným množstvím cizinců. Postup při zajišťování bezpečnosti na základě nedávno uzavřeného memoranda koordinuje Plzeňský kraj s ministerstvem vnitra a je současně partnerem pro starosty obcí a městských obvodů. Primátor Plzně Martin Zrzavecký uvedl, že město posílilo odbor bezpečnosti. Hlavním partnerem pro obce při řešení situací způsobených pobytem cizinců musí být především kraj.

Fotogalerie: