Jste zde

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2019 - 2023

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji  2019-2023

Plzeňský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt "Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III". Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzvy, kterou bude kraj začátkem léta vyhlašovat. Celkově je v novém programovacím období  k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj 230 mil. Kč.

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva!

Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu 2019.

Předmětem podpory bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:
• kotel výhradně na biomasu,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo.

Předmětem podpory není:
  • výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle
  • výměna kamen, krbových kamen,
  • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
  • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě
(za rodinný dům je pro účely  výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva.

Výše podpory:
  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Podpora může být ještě navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Nový zdroj vytápění bude muset být zapsán Seznamu výrobků a technologií viz odkaz https://svt.sfzp.cz/.

Podmínky pro fyzické osoby budou do krajské výzvy dále upraveny.

Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat.

Více informací na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva .

Kontaktní osoby:
 
   Mgr. Lenka Platzová
telefon: 377 195 485
 
   Jana Soukupová
telefon: 377 195 768
 
   Marcela Bártová
telefon: 377 195 601
 
   Mgr. Martina Beránková
telefon: 377 195 620
 
   Eva Křenková
telefon: 377 195 455
 
   Mgr. Vladimíra Nedvědová
telefon: 377 195 759