Jste zde

Konference EPICAH podporuje přeshraniční spolupráci

V minulosti byly vazby mezi Čechy a Bavory narušeny mnohými dějinnými událostmi. Aktivity realizované v našem regionu nám naštěstí v posledních letech dokazují, že si k sobě oba národy opět našly cestu. Máme zkrátka co ukazovat. A proto ve dnech 27. - 29. března 2019 do Plzeňského kraje přijeli čerpat inspiraci z úspěšných česko-bavorských projektů z oblasti kulturního a přírodního dědictví zástupci hned sedmi evropských států.

Oficiální zahájení mezinárodní konference k projektu EPICAH proběhlo ve středu 27. března v prostorách Plzeňského Prazdroje. Úvodního slova se ujali také zástupci Plzeňského kraje. S hosty se přivítaly náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová a radní Radka Trylčová.

.

Radní Radka Trylčová při zahájení konference PICAH

Přeshraniční turistické stezky, popularizace přeshraničních historických témat, zachráněné památky, koordinace péče o přírodu příhraničních národních parků, kulturní akce, společné rozvojové strategie a budování přeshraniční turistické destinace. To vše jsou příklady úspěšné česko-bavorské spolupráce v praxi, která je dlouhodobě financována především Programem přeshraniční spolupráce Česko – Bavorsko.

Náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová při zahájení konference EPICAH

Právě management přeshraničního kulturního a přírodního dědictví a zlepšení jeho efektivity s využitím evropských fondů je tématem projektu EPICAH. Partnery tohoto projektu podpořeného z programu Interreg Europe jsou organizace ze Španělska, Portugalska, Itálie, Maďarska, Rumunska, Estonska a Řecka.

"V rámci projektu EPICAH každý půl rok vyrážíme do jiné partnerské země, abychom sdíleli své zkušenosti z přeshraniční spolupráce. Společně pak hledáme řešení našich nejčastějších problémů, a to díky prezentaci úspěšných aktivit v daném příhraničním regionu," vysvětluje Lenka Křížková z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která se projektu aktivně účastní.

Akce v každé zemi pak má své specifické nosné téma. "Našim průřezovým tématem je koordinace přeshraničních vazeb a význam osobních vztahů," uvádí Lenka Křížková. "Mám pocit, že v tom skutečně můžeme zahraničním partnerům mnohé ukázat. Každá země je sice jiná a lidé v nich prožili odlišné životní příběhy. Určité postupy práce jsou ale jistě přenositelné," dodává.

Zahraniční specialisté na přeshraniční spolupráci stráví v Plzeňském kraji hned tři dny. Ve středu 27.3.2019 se v Plzni účastní mezinárodní konference EPICAH, která je realizována s podporou Plzeňského kraje. Celý následující den stráví na cestách po Tachovsku, Domažlicku a v bavorských městech Bärnau a Schönsee, kde jim budou prezentovány zajímavé česko-bavorské realizace. Večer a následující dopoledne jim pak budou poskytnuty další informace o úspěšných projektech v Plzni.