Jste zde

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12. 9. 2016 usnesením č. 1377/16 Koncepci psychiatrické péče.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Aktualizováno dne 17.04.2018 - 07:07