Jste zde

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016

Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2013 až 2016 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

Do Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2013-2016, která navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2009 – 2011, je zařazena i protidrogová problematika Plzeňského kraje.

V příloze naleznete Koncepci prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2013-2016, vč. příloh.

Aktualizováno dne 05.02.2013 - 07:18