Jste zde

Klientka věnovala domovu peníze, za které pořídili odpočinkovou zónu

Domov klidného stáří Žinkovy, zařízení zřizované Plzeňským krajem, má pro svou stovku klientů novou odpočinkovou zónu přímo v areálu. Symbolicky je v místě parčíku pro odpočinek klientů umístěn kámen s pamětní deskou. Na desce je uvedeno jméno klientky domova, která zařízení, v němž strávila posledních 10 let života, odkázala svůj majetek. A právě velkou část pořizovací ceny odpočinkové zóny pokryly peníze od Marie Krejzové, diplomované sestry, která neměla potomky, proto svůj majetek věnovala domovu. Z celkové pořizovací ceny 1,2 milionu korun z majetku klientky šlo 940 000 korun na odpočinkovou zónu.

Slavnostního otevření nového prostoru domova se zúčastnilo mnoho hostů, mezi nimi zástupci Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard a jeho náměstek Zdeněk Honz. Hosté i klienti si společně zazpívali s harmonikou a prohlédli si nové prostory, i přes deštivé počasí.

"Není častým jevem, aby se krajskému zařízení dostalo takové pochvaly, jako od klientky Marie Krejzové, která pomohla nejen domovu s vybudováním odpočinkové zóny, ale také ostatním obyvatelům tímto využívat tyto příjemné prostory. Je to velké ocenění zdejšímu personálu i vedení domova," uvedl hejtman Josef Bernard.

Fotogalerie