Jste zde

Kempy pro žáky základních a středních škol

Plzeňský kraj ve spolupráci s dalšími partnery pořádá letní kempy pro žáky základních a středních škol. Jedná se o Kemp robotiky (CAMPO ARDUINO 2018), Kemp rozvoje kompetencí k podnikavosti, Kemp odborného jazyka pro SŠ a Kemp odborného německého jazyka pro ZŠ. Více informací a možnost přihlásit se na jednotlivé kempy naleznete v přiložených letácích. Kempy jsou pořádány v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Aktualizováno dne 12.04.2019 - 11:21