Jste zde

Když padají manga

Když padají manga, to je název knihy domažlického rodáka a bývalého studenta Církevního gymnázia v Plzni Vojtěcha Bílého (1993) a novinářky Aleny Scheinostové (1977). Jejího slavnostního představení se v úterý 7. dubna ve Francouzské alianci v Plzni zúčastnil i náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.

Téma knihy vystihuje její podtitul Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu. Konfliktem, o který jde, je občanská válka ve Středoafrické republice, jíž byl Vojtěch Bílý přímým svědkem, když zde deset měsíců působil jako učitel – dobrovolník na karmelitánské misii. Dění ve Středoafrické republice, bývalé francouzské kolonii, zachytil za pomoci novinářky Aleny Scheinostové.

"Je obdivuhodné, kolik zkušeností Vojtěch Bílý ve svém mladém věku nasbíral. Od studia a maturity v Dijonu, přes pobyt na karmelitánské misii ve Středoafrické republice a vlastně i jeho převedení do knižní podoby. Může být určitě velkou inspirací a příkladem pro řadu mladých lidí,“ říká Jiří Struček a připomíná, že na počátku bylo u Vojty Bílého studium v Dijonu. „Zkušenosti získané na zahraničních studijních pobytech jsou velmi cenné a často právě takový pobyt ovlivní další zaměření studenta," doplňuje Jiří Struček s tím, že Plzeňský kraj finančně podporuje například projekt Rok ve Francii, na jehož uskutečňování spolupracuje s Francouzskou aliancí.

Autoři chtějí knihou upozornit na konflikty a nestabilitu v oblasti střední Afriky. „Chci poukázat na to, co se v této lokalitě děje. Téměř žádná média u nás o těchto věcech neinformují, přitom situace je tam velmi vážná a složitá," říká Vojtěch Bílý, který musel uprostřed občanské války mezi muslimskými okupanty a původními křesťanskými obyvateli nejen zachovat ve škole pokud možno normální a bezpečné prostředí, ale v nejkritičtější době otevřených bojů také pomáhal se zásobováním, podával zprávy o situaci médiím, vládám a humanitárním organizacím a účastnil se i vyjednávání mezi znesvářenými stranami. 

Ptáte-li se nyní, co se tedy vlastně děje, když padají manga, přečtěte si knihu Vojtěcha Bílého a Aleny Scheinostové. Publikaci vydalo nakladatelství Portál.

Fotogalerie: