Jste zde

Jak přilákat turisty aneb mezioborový produkt cestovního ruchu

Vědět, jak zvýšit návštěvnost, atraktivitu turistického cíle nebo určité oblasti se dozvěděli účastníci workshopu Mezioborový produkt cestovního ruchu, který počátkem listopadu organizovali Plzeňský kraj a agentura CzechTourism pro zástupce destinačních společností, turistických cílů, měst, obcí a další. Prezentaci za CzT přednesl Aleš Pangrác, Zuzana Vojtová a statistická fakta Soňa Machová.

Co je to produkt CR? Základním stavebním kamenem je vytvoření produktu cestovního ruchu, který je následně turistům nabízen. Co si pod pojmem produkt CR představit. Obecně jde o komplex dílčích služeb a zážitků prodávaných či nabízených pod společným názvem. Tato nabídka musí být logická, dostupná a variabilní. Jedním ze základních bodů je partnerská spolupráce, kterou je koordinace, kooperace a komunikace. Dalším velmi důležitým bodem je upřesnění na určitou cílovou skupinu. Úspěšná implementace produktu cestovního ruchu vyžaduje vizi, plánování, krátkodobý akční plán a stanovení měřitelných indikátorů. Neméně důležité je stanovení odpovědnosti za jejich plnění a dosahování, ale i organizace destinačního managementu. Ty hrají významnou roli při podpoře produktů cestovního ruchu a musí se ve své činnosti opírat o dobrou znalost neustále se měnících preferencí. Zastřešují celkovou nabídku destinace.

Jak produkt vytvořit? Prvotní je interní analýza, kritický pohled na stávající produkty, uvědomění si silné stránky destinace a naopak prostor pro zlepšení. Dále vytvoření produktového záměru, tzn. základní popis idea, výchozí stav, zdůvodnění potřebnost, komu je produkt určen, časový harmonogram realizace a odhad rozpočtu. Součástí projektového záměru musí být průzkum trhu, finanční analýza, tzn. zdroje a návratnost a na základě toho poté dobře nastavená marketingová strategie produktu.

Skvělým a úspěšným mezioborovým produktem cestovního ruchu Plzeňského kraje, který byl představen na workshopu, je Západočeské baroko, jehož součástí je celá řada aktivit, mimo jiné i Letní barokní festival konající se každoročně během léta. Festival zve turisty a návštěvníky do unikátních míst barokních architektonických skvostů a historických památek na území plzeňského regionu. Na akcích  mají návštěvníci možnost zažít dobovou atmosféru, barokní - gastronomii, hudbu, vůně, tance. Všemu vrcholí originální barokní ohňostroj. Bohatý program je připraven vždy pro děti i dospělé.

Aktualizováno dne 14.11.2018 - 10:43