Jste zde

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím

Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji připravuje pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím. Semináře budou informovat o chystaném dotačním titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2", který bude vyhlášen na podzim 2016.

Výše dotace programu na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech může být až 85% způsobilých výdajů dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč).

Program semináře:
1. obecné podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2"
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty také informace k programu "Nová zelená úsporám".
Zájemci se mohou na semináře dostavit bez předchozího přihlašování.

Termíny seminářů budou upřesněny.

 

Aktualizováno dne 10.03.2016 - 07:37