Jste zde

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím

Krajský úřad Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím. Semináře budou informovat o vyhlášeném dotačním titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2".

Výše dotace programu na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech může být až 85% způsobilých výdajů dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč).

Program semináře:
1. obecné podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2"
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty také informace k programu "Nová zelená úsporám".
Zájemci se mohou na semináře dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

Termíny seminářů:
29.8. 2016 Domažlice od 15:00 hod + Nová zelená úsporám
     Zasedací místnost Městského úřadu, Náměstí Míru 1
30.8.2016 Sušice od 16:00 hod
     Sokolovna, T. G. Masaryka 120
31.8.2016 Nýřany od 16:00 hod
    
SKC Nýřany, Revoluční 1071
1.9.2016 Blovice od 16:00 hod
     
MKS Lidový dům Blovice, Bělohrobského 78
1.9.2016 Stod od 15:30 hod + Nová zelená úsporám
     Kulturní dům Stod, malý sál, Nádražní 477
5.9.2016 Horšovský Týn od 15:00 hod + Nová zelená úsporám
     Velký sál MKZ, Náměstí republiky 105
5.9.2016 Rokycany od 16:00 hod  + Nová zelená úsporám
     Zasedací místnost - 1. p. budovy MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1
6.9.2016 Klatovy od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
     
Dominikánský klášter, Plánická 174
7.9.2016 Horažďovice od 16:00 hod + Nová zelená úsporám
     Velká zasedací síň - přízemí budovy MěÚ Horažďovice, Mírové nám. 1
8. 9. 2016 Plzeň od 16:00 hod  + Nová zelená úsporám
      Jednací sál ZPK, místnost č. 174, Škroupova 18
12.9.2016 Přeštice od 16:00 hod
     
Kulturní a komunitní centrum (velký sál), Masarykovo náměstí 311
12.9.2016 Stříbro od 16:00 hod + Nová Zelená úsporám
      Obřadní síň stříbrské radnice, Masarykovo náměstí 1
13.9.2016 Dobřany od 16:00 hod
      Kino Káčko, Sokolovská 1011
13. 9. 2016 Kralovice od 16:00 + Nová zelená úsporám
      Malý sál, Lidový dům, Na Palcátech 352  
14.9.2016 Nepomuk od 16:00 hod
      Kulturní a informační centrum (městské muzeum), Náměstí Augustina
      Němejce 126
14.9.2016 Tachov od 16:00 hod
      Kinosál Mže, Hornická 1695 ,Tachov

 

Aktualizováno dne 24.09.2018 - 10:54