Jste zde

Informační konference Globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.3 a 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prosinec 2011

Konference se konala v sále SOU elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, za účasti zástupců úspěšných příjemců dotací z dosavadních výzev v Prioritních osách 1 a 3 OPVK a dalších hostů. Účastníky konference pozdravil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiří Struček. Pozvání přijali také Mgr. et Ing. Jan Kuchařík, vedoucí oddělení globálních grantů OPVK, odboru 41 MŠMT a vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK JUDr. Jaroslava Havlíčková. O dosavadní realizaci globálních grantů v obou oblastech podpory a o výhledu do roku 2012 referoval Ing. Karel Holan, pověřený zastupováním vedoucího Oddělení řízení OPVK Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

Stěžejní v programu konference byly prezentace úspěšných příjemců dotace. Vybraní řešitelé grantových projektů seznámili přítomné s jejich obsahem, výstupy a výsledky.

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/01.0026

Název:        Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Příjemce:    Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/02.0016

Název:        Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využití jednotného ICT systému škola Online

Příjemce:    Studnice, o. s.

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/01.0024

Název:       Rozšíření nové a podpora stávající nabídky dalšího vzdělávání v regionu Sušice a Boru 

Příjemce:    AgAkcent, s. r. o.

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/01.0002

Název:        Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji

Příjemce:    Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0003

Název:        BioHema

Příjemce:    Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/03.0018

Název:        Rozvoj komunikativních kompetencí pedagogů

Příjemce:    Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155

 

Zpestřením programu konference byla projekce televizních šotů, které byly na podzim roku 2011 natočeny v rámci projektu Technické pomoci 5.2 OPVK, Informační kampaň a publicita OPVK v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0037. Všechny oblasti podpory (1.1, 1.2, 1.3 a 3.2) zde byly představeny prostřednictvím vybraných grantových projektů. V příloze článku naleznete fotogalerii prosincové Informační konference.