Jste zde

Informační konference Globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1 a 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, listopad 2011

Konference se konala v sále SOU elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, za účasti zástupců úspěšných příjemců dotací z dosavadních výzev v Prioritní ose 1 a dalších hostů. Účastníky konference pozdravila vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK JUDR. Jaroslava Havlíčková. O dosavadní realizaci globálních grantů v obou oblastech podpory a o výhledu do roku 2012 referoval Ing. Karel Holan, pověřený zastupováním vedoucího Oddělení řízení OPVK Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

Stěžejní v programu konference byly prezentace úspěšných příjemců dotace. Vybraní řešitelé grantových projektů seznámili přítomné s jejich obsahem, výstupy a výsledky.

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Název:        Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů

Příjemce:    Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0017

Název:        Podpora studia pomocí E - learningových aplikací 

Příjemce:    Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/02.0022

Název:        Kreativní demokratická škola  

Příjemce:    Centrum pro komunitní práci, Západní Čechy    

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/02.0052

Název:        Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje

Příjemce:    ENVIC, o. s.

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/01.0013

Název:        MUSTR - podpora a motivace ke vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Příjemce:    Společnost TADY A TEĎ, o.p.s., Plzeň

 

Grantový projekt, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/01.0001

Název:        Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu

Příjemce:    Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

 

Zpestřením programu konference byla projekce televizních šotů, které byly na podzim roku 2011 natočeny v rámci projektu Technické pomoci 5.2 OPVK, Informační kampaň a publicita OPVK v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0037. Každá z oblastí podpory (1.1 a 1.2) v nich byla rovněž představena prostřednictvím vybraných grantových projektů.

 

V příloze článku naleznete fotogalerii listopadové Informační konference.