Jste zde

I díky Plzeňskému kraji byla dokončena Hornická stezka kolem Stříbra

Hornická stezka vede kolem města, vnitřním městem, přes Vranov, Svinnou, Sytno, Milíkov, Svojšín, Kšice  a  Úlehle  zpět do Stříbra. Tabule  informují návštěvníky  o  největších a nejzajímavějších dílech v  revíru, o geologii a mineralogii a také o  technickém pokroku. Turista má  možnost nahlédnout do dějinných listin a dokumentů, které jsou poprvé na veřejnosti, na staré fotografie a obrazy. Hornická stezka je koncipována pro pěší turistiku i cykloturistiku, její část se dá využít i pro  nedělní procházku.  K trase Hornické stezky zpracoval Hornický spolek informační tabuli a po dohodě s městem Stříbrem také zajímavou publikaci, která  poutavým vyprávěním  seznámí veřejnost s celou  trasou.

Hornická stezka mohla být dokončena i díky finanční podpoře Plzeňského kraje.  Slavnostního otevření a předání dokončené Hornické stezky se uskutečnilo na konci října za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje.  „Vítáme aktivity hornického spolku,  městu Stříbru  tak přibyla další turistická zajímavost, která pomůže k aktivně prožitému volnému času a zvýšení turistického ruchu,“ sdělila vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Alena Svobodová.

 

Zdroj:www.hornickyspolekstribro.cz