Jste zde

Hejtmani Plzeňského a Středočeského kraje trvají na svých stanoviscích ohledně Brd

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se uskutečnila 14. ledna 2013 schůzka hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a jeho středočeského kolegy Josefa Řiháka ve věci dělení katastrů na území vojenského újezdu Brdy. Hejtmani se dohodli, že oba kraje vytvoří pracovní skupiny, které budou o této problematice dále jednat. Shodují se také ohledně zřízení CHKO Brdy na tomto území. Oba však i nadále hájí dosavadní stanovisko svého kraje. 

Zatímco Plzeňský kraj zastává ve shodě s ministerstvem obrany a vládou stanovisko, že po zrušení vojenského újezdu se má situace vrátit do původního stavu před jeho vyhlášením v roce 1950, Středočeský kraj je proti tomu a požaduje, aby veškeré území připadlo pod jeho správu.

„Střední Čechy se brání ministerskému návrhu na rozdělení této oblasti. Zhruba jedna třetina by přecházela katastrálně pod Plzeňský kraj a dvě třetiny by zůstávaly ve středních Čechách. Na všem ostatním mezi námi v zásadě panuje shoda. Souhlasíme s vyhlášením chráněné krajinné oblasti a chceme, aby toto území bylo chráněno před developerskou činností. Rozhodně nechceme privatizaci tohoto krásného prostoru," uvádí hejtman Milan Chovanec, s jakými výsledky dnešní jednání skončilo.   

Hejtmani se dnes dohodli, že oba kraje vytvoří svoji odbornou skupinu, která bude posuzovat otázky ochrany životního prostředí, bezpečnosti a regionálního rozvoje.

„Ve věci dělení katastrů máme odlišný názor, ale shodli jsme se ohledně různých odborných záležitostí, ať už se to týká životního prostředí - ochrany Brd a flóry a fauny, která tam je,“ doplňuje hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Zřízení chráněné krajinné oblasti je ve fázi projednávání na ministerstvu.  V této věci se s Plzeňským krajem jasně shodneme. Zřízení CHKO je otázka dvou tří let, každopádně musí to být schváleno před tím, než by došlo k předávání brdského prostoru," dodává středočeský hejtman.

Zrušení vojenského újezdu se dotkne deseti obcí Plzeňského kraje. Jedná se Borovno, Dobřív, Mirošov, Míšov, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně a Trokavec. Těm by se podle požadavku kraje mělo vrátit katastrální území, které jim patřilo před vyhlášením vojenského újezdu. Kraj tak hájí stanovisko starostů dotčených obcí, kteří se shodují, že považují za logické a rozumné, aby se katastry vrátily zpět do jejich majetku a tím i pod správu Plzeňského kraje. „Naše stanovisko je vedeno zájmy těchto obcí, které jasně deklarují, že mají zájem na tom, aby katastr na území Plzeňského kraje nekončil deset dvacet metrů za poslední chalupou, chtějí tento prostor rozšířit – jedná se tu o otázky státní správy, bezpečnosti, záchranného systému atd.," vysvětluje hejtman Milan Chovanec důvody postoje Plzeňského kraje.

Zdali území vojenského újezdu Brdy bude rozděleno mezi kraj Plzeňský a Středočeský, nebo zda bude pouze pod správou Středočeského kraje, nakonec rozhodne Poslanecká sněmovna a Senát. Plzeňský kraj proto také plánuje jednat o této problematice s poslanci a senátory zvolenými za Plzeňský kraj a předpokládá, že budou na parlamentní půdě hájit jeho stanovisko.