Jste zde

Hejtmanem Plzeňského kraje je Josef Bernard

Nově zvolení členové Zastupitelstva Plzeňského kraje se poprvé sešli v pondělí 21. listopadu, aby zvolili hejtmana kraje, složení rady a výborů. Hejtmanem byl zvolen Josef Bernard (ČSSD).

Na programu ustavujícího zastupitelstva bylo hned v úvodu složení slibu zastupitelů a po volbě hejtmana bylo stanoveno složení Rady Plzeňského kraje, zvoleni náměstci a ostatní členové rady. Zastupitelé také zvolili výbory Zastupitelstva Plzeňského kraje, uvolněné a neuvolněné předsedy těchto výborů a zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 – Jihozápad.

Krátce pro skončení ustavujícího zastupitelstva se sešli nově zvolení členové Rady Plzeňského kraje, kteří stanovili oblasti působnosti jednotlivých členů.

Složení Rady Plzeňského kraje:

 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje - oblast bezpečnosti a krizového řízení, strategického rozvoje, vnějších vztahů, sportu, neziskových organizací a dozor nad činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
 • JUDr. Marcela Krejsová – náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku
 • Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky 
 • Mgr. Zdeněk Honz – náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
 • Mgr. Martin Baxa – náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
 • Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy
 • Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
 • Mgr. Radka Trylčová – členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství
 • Ing. Milena Stárková – členka rady pro oblast zdravotnictví

 

Výbory Zastupitelstva Plzeňského kraje:

 • Kontrolní výbor – předseda Ing. Václav Štekl (uvolněný pro funkci)
 • Výbor pro veřejné zakázky – předseda Mgr. Bohuslav Ebermann (uvolněný pro funkci)
 • Výbor pro oblast investic a majetku – předseda Ing. Vladislav Vilímec (uvolněný pro funkci)
 • Finanční výbor – Ing. Václav Votava
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Mgr. Jaroslav Šobr
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální věci – Ing. Miloslav Zeman
 • Výbor pro regionální rozvoj a fondy EU – Jan Látka
 • Výbor pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže – Bc. Jiří Struček
 • Výbor pro oblast dopravy – Mgr. Rudolf Salvetr

 

Fotogalerie: