Jste zde

Hejtman ocenil profesionální hasiče

Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje převzali z rukou hejtmana pamětní medaile a diplom na příkladné plnění služebních povinností. Dvacet příslušníků si ocenění převzalo 2. května na krajském úřadě.

„Vy jste ti, kteří nasazují svůj život, aby ochránili zdraví, život a majetek druhých. Spolu s policisty a zdravotnickými záchranáři vytváříte v naší zemi pocit bezpečí. Ten je pro obyvatele kraje důležitý a já bych vám za to rád poděkoval," uvedl v úvodu hejtman Josef Bernard. Slavnostního ocenění se zúčastnil také náměstek hejtmana Ivo Grüner a ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje František Pavlas.

Fotogalerie:

     

 

Ocenění příslušníci:

por. Ing. Karel Fliegel (Územní odbor Domažlice, PS Domažlice)

Por. Karel Fliegel se stal příslušníkem HZS ČR v roce 1992. Postupně prošel funkcemi hasič-technik, vedoucí spojové a informační služby a operačního střediska a vedoucí oddělení služeb. Nyní je zařazen na Územním odboru Domažlice jako technik komunikačních a informačních systémů. Úroveň jeho znalostí je na velmi dobré úrovni a převyšuje rámec požadavků kladených na příslušné služební místo.

 

pprap. Jaroslav Sporer (Územní odbor Domažlice, PS Domažlice)

Pprap. Jaroslav Sporer nastoupil na požární stanici Domažlice v roce 1992 jako hasič. V současné době je zařazen na funkci hasiče-technika chemické služby. Aktivně působí jako rozhodčí při soutěžích v disciplínách požárního sportu a je také vedoucím mladých hasičů v Milavčích.

 

ppor. Miroslav Malát (Územní odbor Klatovy, PS Klatovy)

Ppor. Miroslav Malát vykonává v současné době funkci velitele čety na požární stanici Klatovy. Své zkušenosti a vysoké odborné znalosti předává jak příslušníkům, tak členům SDH obcí. Veškeré mimořádné situace zvládá s  přehledem a odborností, neustále se snaží být příkladem ostatním příslušníkům, pro které se svými morálními vlastnostmi stal vzorem hasiče profesionála.

 

pprap. Vlastimil Šatra (Územní odbor Klatovy, PS Horažďovice)

Pprap. Vlastimil Šatra nastoupil na požární stanici Horažďovice v roce 1990, a to na pozici hasiče. Vzhledem ke svým velmi dobrým pracovním výsledkům, vysokým odborným znalostem a organizačním schopnostem vykonává v současné době funkci hasiče-technika strojní služby. Současně v nepřítomnosti zastupuje velitele družstva. Vedle své služební činnosti je rovněž členem jednotky SDH města Horažďovice.

 

nprap. Jaroslav Uldrych (Územní odbor Klatovy, PS Sušice)

Nprap. Jaroslav Uldrych je zařazen na požární stanici Sušice, kde vykonává funkci velitele družstva. Je schopen odborně rozhodnout, dokáže velmi dobře odhadnout situaci při řešení složitějších zásahů, dokáže se soustředit na plnění zadaných úkolů. Má snahu si rozšiřovat svoje teoretické i praktické znalosti. Vedle své služební činnosti je rovněž aktivním členem jednotky SDH města Sušice.

 

nprap. Josef Traxmandl (Územní odbor Plzeň, PS Nýřany)

Nprap. Josef Traxmandl je příslušníkem HZS ČR od roku 2004. V současné době zastává funkci velitele družstva na požární stanici Nýřany. Svým profesionálním, aktivním a zodpovědným přístupem k plnění služebních povinností je příkladem pro ostatní příslušníky. V nepřítomnosti zastupuje velitele stanice Nýřany.

 

nprap. Bc. Josef Nádvorník (Územní odbor Plzeň, PS Plzeň-Slovany)

Nprap. Josef Nádvorník se stal příslušníkem HZS ČR v roce 2002. V současné době zastává pozici velitele družstva na požární stanici Plzeň-Slovany. Svojí pílí a aktivním přístupem k plnění služebních povinností a odborné přípravě je příkladem ostatním velitelům a podřízeným příslušníkům.

 

ppor. Ing. Pavel Kestler (Územní odbor Plzeň, PS Plasy)

Ppor. Pavel Kestler je příslušníkem HZS ČR od roku 1993. V současné době zastává pozici velitele čety na požární stanici Plasy. Svým přístupem k výcviku a odborné přípravě se významně podílí na zvyšování akceschopnosti jednotek PO v hasebním obvodu stanice. V nepřítomnosti zastupuje velitele stanice Plasy.

 

ppor. Miroslav Vavřík (Územní odbor Plzeň, PS Plzeň-střed)

Ppor. Miroslav Vavřík se stal příslušníkem HZS ČR roku 1993. V současné době zastává pozici velitele čety na požární stanici Plzeň-Střed. Jedná se o zkušeného profesionála, který je svým přístupem k plnění zadaných úkolů vzorem pro ostatní kolegy. Celou svoji profesní kariéru působí na požární stanici Plzeň-Střed, kde začínal jako řadový hasič. Svojí poctivou prací, svým přehledem a získanými zkušenostmi se vypracoval až na pozici velitele čety.

 

nstržm. Bc. Tomáš Jelínek (Územní odbor Plzeň, PS Plzeň-Košutka)

Nstržm. Tomáš Jelínek je zařazen na požární stanici Plzeň-Košutka jako hasič. Jeho specializací je činnost lezce a leteckého záchranáře. Svým přístupem k plnění služebních úkolů je vzorem pro ostatní členy lezecké skupiny. Své odborné znalosti a nabyté zkušenosti v nejvyšší míře uplatňuje při zásazích a i při odborné přípravě směny.

 

mjr. Ing. Michal Pathy (Územní odbor Plzeň, PS Plzeň-Košutka)

Mjr. Michal Pathy je příslušníkem HZS ČR od roku 1996. V současnosti je zařazen na funkci velitele požární stanice Plzeň-Košutka. Svým přístupem k vedení požární stanice a problematice odborné přípravy se významně podílí na zvyšování akceschopnosti jednotek PO v hasebním obvodu stanice.

 

nstržm. Jiří Černý (Územní odbor Plzeň, PS Přeštice)

Nstržm. Jiří Černý je příslušníkem HZS ČR od roku 1994. V současné době zastává funkci hasiče-strojníka na požární stanici Přeštice. Jeho specializací je činnost lezce a leteckého záchranáře. Svým příkladným přístupem a aktivní rolí při předávání zkušeností je skvělým příkladem pro nastupující generaci hasičů a záchranářů.

 

nstržm. Jiří Kouba (ÚO Plzeň, PS Nepomuk)

Nstržm. Jiří Kouba se stal příslušníkem HZS ČR v roce 2002. V současné době zastává funkci hasiče-strojníka na požární stanici Nepomuk. Svým aktivním přístupem a svými odbornými znalostmi se stal dobrým vzorem pro mladší kolegy. Jmenovaný se po celou dobu své působnosti u HZS významně podílí na údržbě a opravách hasičské techniky.

 

pprap. Jiří Brož (Územní odbor Rokycany, PS Rokycany)

Pprap. Jiří Brož patří mezi služebně nejstarší příslušníky Územního odboru Rokycany, do služebního poměru příslušníka HZS ČR nastoupil již v roce 1994. Za dobu trvání svého služebního poměru absolvoval nespočet mimořádně náročných zásahů a mnohokrát se příkladným způsobem podílel na likvidaci mimořádných událostí.

 

mjr. Ing. Alena Číhová (Územní odbor Rokycany, PS Rokycany)

Mjr. Alena Číhová se stala příslušnicí HZS ČR v roce 1999. Po celou dobu trvání svého služebního poměru se na Územním odboru Rokycany věnuje problematice státního požárního dozoru. V současné době je zařazena jako vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Územního odboru Rokycany. Svým odpovědným přístupem ke kontrole plnění povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany přispívá k zajištění bezpečnosti občanů Plzeňského kraje.

 

nstržm. Petr Pampurík (Územní odbor Tachov, PS Stříbro)

Nstržm. Petr Pampurík je zařazen na požární stanici Stříbro jako hasič. V květnu minulého roku se jako člen prvozásahové výjezdové jednotky zásadní měrou podílel na vyproštění osoby, která byla zavalena při výkopových pracích, a na poskytnutí první pomoci této zavalené osobě až do příjezdu posilových jednotek.

 

pprap. Libor Pop (Územní odbor Tachov, PS Tachov)

Pprap. Libor Pop se stal příslušníkem HZS ČR v roce 1996. V současné době zastává funkci hasiče-technika strojní služby na požární stanici Tachov, kde dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené příslušníky ve své směně. V únoru tohoto roku se zásadním způsobem podílel na záchraně lidského života, když v době svého služebního volna poskytl na taneční zábavě první pomoc muži, u kterého došlo k bezvědomí a zástavě srdce.

 

prap. Ing. Jana Jandová (Krajské ředitelství, Krajské operační a informační středisko)

Prap. Ing. Jana Jandová se stala příslušnicí HZS ČR v roce 2001. Po celou dobu trvání svého služebního poměru se na operačním středisku věnuje příjmu tísňového volání a problematice operačního řízení obecně. V současné době je zařazena jako operační technik tísňové linky 112 na Krajském operačním a informačním středisku HZS Plzeňského kraje. Svými dlouholetými pracovními zkušenostmi a svým iniciativním přístupem k řešení služebních úkolů je dobrým příkladem služebně mladším příslušníkům.

 

kpt. Mgr. Michaela Hohlbergerová (Krajské ředitelství, Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti)

Kpt. Michaela Hohlbergerová nastoupila v roce 2001 na právní oddělení krajského ředitelství HZS Plzeňského kraje. Od roku 2009 působí v rámci krajského ředitelství na oddělení kontrolní činnosti, v současné době zde zastává funkci metodika kontrolní činnosti.  Při koordinaci výkonu státního požárního dozoru v rámci HZS Plzeňského kraje uplatňuje své široké teoretické znalosti a bohaté praktické zkušenosti. Současně se aktivně věnuje problematice správního řízení, při níž plně využívá svého právního vzdělání i předešlé právní praxe.

 

por. Bc. Miloslav Štorkán (Krajské ředitelství, Úsek IZS a operačního řízení)

Por. Miloslav Štorkán se stal příslušníkem HZS ČR v roce 2001. Po celou dobu trvání svého služebního poměru se věnuje problematice jednotného systému varování a vyrozumění. V současné době je zařazen jako technik komunikačních a informačních systémů krajského ředitelství.