Jste zde

Hejtman ocenil pracovníky v sociálních službách

Chápavý a lidský přístup, obětavost a spolehlivost, pracovitost, profesionalita, to vše se očekává u pracovníků příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. V pondělí 16. března 2015 ocenil hejtman kraje Václav Šlajs 16 pracovníků v sociálních službách za jejich obětavou práci.

"Kvalita služeb v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Plzeňským krajem je velmi vysoká, a je to i vaší zásluhou. Řada klientů je na tom lépe, než by byla v domácím prostředí. Chápu, že domov nelze ničím nahradit, ale péčí o klienty jim pocit domova dodáváte. Děkuji vám za to, jak ke své práci přistupujete," řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs. Jeho slova potvrdil také radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz, který přislíbil snahu nadále vytvářet podmínky pro to, aby pracovníci v sociálních službách byli lépe finančně ohodnoceni.

Plzeňský kraj zřizuje 12 zařízení v oblasti sociální péče. V letošním roce kraj investuje do vybudování pavilonů v zařízeních v Liblíně a v Žinkovech a v budoucnu uvažuje také zřízení hospice.

Všichni ocenění pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Zvláštní ocenění obdržel ředitel Centra sociálních služeb v Tachově Lukáš Bardon jako nejlepší ředitel příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb.

Ocenění pracovníci:

 

 • Květuše Bartásková, vedoucí sociálních služeb Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Květuše Bartásková pracuje v zařízení v Horní Bříze od roku 1998, má velmi citlivý přístup k uživatelům služeb, je velmi empatická a obětavá.

 

 • Renata Businská, pracovník v sociálních službách v domově Panorama spadající pod Centrum sociálních služeb Tachov

Paní Renata Businská je zaměstnána v Domově seniorů Panorama od roku 2005. Svým aktivním přístupem dokáže motivovat a do činností zapojit i seniory s demencí. Paní Businská je pracovitá, svědomitá, snaživá, ochotná se neustále ve své profesi vzdělávat a velmi jí záleží na výsledku její práce a na spokojenosti klientů.

 

 • Ing. Vilém Cais, investiční referent, zástupce ředitelky Domova Harmonie Mirošov

Pan Vilém Cais do domova nastoupil v roce 2008. Během své pracovní činnosti se podílel na zlepšování kvality poskytování sociálních služeb zejména v oblastech provozně technických. Věnuje se úpravám společných prostor domova z hlediska účelnosti, estetiky, stará se o propagaci Domova Harmonie. Je velmi pracovitý, iniciativní, zodpovědný a precizní. Má zájem o fungování a rozvoj Domova Harmonie, je dobrým manažerem.

 

 • Jana Černá, fyzioterapeutka v domově v Panenské spadající pod Centrum sociálních služeb Tachov

Paní Jana Černá pracuje v domově více než 8 roků. Svým přístupem si umí získat velkou důvěru klientů a je seniory často vyhledávaná. Pozitivní energií šíří kolem sebe dobrou náladu, dokáže si získat klienty i pro nácvik krátkých zábavných vystoupení, které pak společně prezentují při společenských akcích v domově.

 

 • Libuše Hoblová, Domov klidného stáří Žinkovy

Paní Libuše Hoblová pracuje v organizaci jako nepedagogický vychovatel – aktivizační pracovník. V organizaci pracuje od roku 2006. U klientů je velice oblíbená, vykonává s nimi aktivizační činnosti se zaměřením na výtvarné činnosti. Zajišťuje kulturní a společenské akce pro klienty.  Paní Hoblová je ke klientům vstřícná, empatická a svým optimistickým přístupem je motivuje a stará se o jejich dobrou náladu.

 

 • Marie Klasnová, Centrum sociálních služeb Stod

Paní Marie Klasnová  pracuje v zařízení od roku 1998. V současné době je zařazena na pracovní pozici pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost. Paní Klasnová je svou povahou a lidským přístupem vzorem člověka, jehož posláním je pomáhat potřebným. Její empatie a přístup ke klientům vynikly zejména při změnách v domově, kdy se někteří uživatelé stěhovali do svých nových domácností. 

 

 • Vladislava Klukanová, domov pro seniory Domažlice (spadá pod Centrum sociálních služeb Domažlice)

Paní Vladislava Klukanová v domově organizuje volnočasové aktivity. Do zařízení nastoupila před 16 lety jako zdravotní sestra. Pro klienty domova pracuje s velkým nadšením a pracovním nasazením, plní přání a potřeby klientů domova. Je obětavá, pečlivá a vždy pozitivně naladěná, je vzorem pro své kolegyně.

 

 • Andrea Kubešová, Domov seniorů Kdyně

Paní Andrea Kubešová pracuje v domově již osmým rokem. Je pracovníkem přímé obslužné péče, v současné době je zástupkyní vedoucí. Paní Kubešová je profesionálem při jednání s lidmi. Je usměvavá, přátelská, dokáže si dobře zorganizovat svou práci, má přirozenou autoritu mezi zaměstnanci a je týmový hráč.

 

 • Kamila Moulisová, vedoucí zdravotního oddělení Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Paní Kamila Moulisová v domově v Milířích pracuje již 18 let. Je ceněna za svůj lidský a profesionální přístup. Paní Kamila je obětavá, je dobrým pomocníkem a rádcem v jedné osobě.

 

 • Marta Nosková, Domov Harmonie Mirošov

Paní Marta Nosková má na starosti v současné době výchovnou nepedagogickou činnost. Do Domova Harmonie nastoupila roku 1981. Velkou roli v jejím profesním životě hrají odborné kurzy celoživotního vzdělávání. Připravuje interní školení pro pracovníky domova v rámci vzdělávání pracovníků. Paní Nosková je pracovitá, cílevědomá, kreativní, cizí jí nejsou nové myšlenky k zlepšování kvality sociálních služeb.

 

 • Jitka  Novysedláková, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou           

Paní Jitka Novysedláková již 41 let pečuje o klienty domova v Bystřici nad Úhlavou. Po celou dobu se řídí heslem: „Jsem zde pro klienty a ne naopak“. Paní Jitka je spolehlivá, citlivě řeší individuální potřeby klientů. Snaží se o aktivní zapojení klientů do kulturních a sportovních akcí pořádaných domovem, samozřejmě s ohledem na jejich možnosti. Ochotně pomáhá novým kolegyním v roli školitele.

 

 • Jindřiška Prachniarová, sociální pracovnice v přímé péči v Domě sociální péče Kralovice

Paní Jindřiška Prachniarová byla navržena na ocenění pro její chápavý a lidský přístup k uspokojování potřeb  klientů v Domě sociální péče Kralovice.

 

 • Eva Správková, uklízečka v Domově sociálních služeb Liblín

Kolektiv zaměstnanců domova vyhodnotil jako nejlepší pracovnici paní Evu Správkovou, která pracuje v domově jako uklízečka. Paní Správková je pracovitá, spolehlivá, nekonfliktní, přátelská jak v kolektivu, tak i k uživatelům domova. Při úklidu si ráda zpívá.

 

 • Ivana Štěpánková, pracovnice sociální péče v Domově sociálních služeb Liblín

Ivana Štěpánková pracuje v domově od roku 1986, tedy 28 let, jako pracovník sociálních péče. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, přátelská, aktivně pomáhá uživatelům domova i kolegům. S obyvateli jedná citlivě a vstřícně, umí se vcítit do jejich problémů.

 

 • Lubica Vaňková, vedoucí zdravotního a sociálního úseku v domově Černovice (spadá pod Centrum sociálních služeb Domažlice)

Paní Vaňková v Domově pro seniory v Černovicích pracuje od roku 1987 jako všeobecná sestra, nyní jako vedoucí zdravotního a sociálního úseku. Spolehlivě řídí kolektiv 40 zaměstnanců v přímé péči, zodpovídá za práci všeobecných sester. Svoji práci zvládá na jedničku, jak po odborné, tak i po lidské stránce. Pro každého má slůvko povzbuzení, je vstřícná a přátelská. S úsměvem na tváři zvládá své pracovní povinnosti a každodenní úkoly.

 

 

 • Nejlepší ředitel příspěvkových organizací PK v oblasti sociálních služeb Bc. Lukáš Bardon, ředitel Centra sociálních služeb v Tachově

Pan Lukáš Bardon je ředitelem Centra sociálních služeb v Tachově od r. 2009. Navázal na své působení sociálního pracovníka v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Po celé šestileté období ve funkci ředitele pracuje zodpovědně a spolehlivě a centrum pod jeho vedením patří mezi nejlepší pobytová zařízení v Plzeňském kraji.

 

Fotogalerie