Jste zde

Hejtman byl hostem Mikulášské besídky ve speciální škole Merklín

Mikulášskou besídku na téma „S čerty nejsou žerty aneb S Mikulášem kolem světa" si v úterý 5. prosince připravily děti ze Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín. Hosté tentokrát nebyli jen rodiče a přátelé školy, ale pozvání přijal také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Na programu besídky byla vystoupení dětí z jednotlivých tříd, při kterých děti zpívaly, hrály na hudební nástroje nebo měly připravené krátké scénky, a to vše na celoroční téma školy – cesta kolem světa. Tentokrát ovšem všechna vystoupení měla mikulášskou nebo vánoční tématiku. Po každém vystoupení vždy děti dostaly od Mikuláše a hodných čertic nadílku. Malý dárek v podobě ovoce a drobných sladkostí přivezl dětem také hejtman, který si po skončení programu prohlédl prostory speciální školy. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí s kombinovaným postižením a navštěvuje ji necelá stovka dětí, o něž se stará téměř šedesát zaměstnanců.

Fotogalerie: