Jste zde

Freya – vzdělávání, poradenství a další aktivity v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, lidí závislých na péči jiných osob či „zranitelných skupin“

Organizace Freya pomáhá pracovníkům a pracovnicím pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.  V této oblasti nabízí organizace kurzy akreditované MPSV v oblasti sexuality a vztahů, poradenství, supervizi a koučink a dojíždí do organizací po celé ČR.  Odkaz na akreditované kurzy naleznete zde: http://www.freya.live/cs/nase-kurzy/portfolio-kurzu

V letošním roce organizace získala dotační podporu Nadačního fondu Avast, kdy nabízí edukačně-terapeutické skupiny a vzdělávání pro rodiče dětí s mentálním hendikepem zdarma. Odkaz na kurzy pro rodiče naleznete  zde:  http://www.freya.live/cs/nase-kurzy/kurzy-pro-rodice

V příloze naleznete bližší informace o organizaci.