Jste zde

Formuláře vyúčtování dotace dle § 101a zákona o sociálních službách pro rok 2018

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2018 v rámci dotačních titulů:

  • Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj a
  • Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 – Plzeňský kraj, DALŠÍ KOLO.

Formuláře jsou určeny pro předložení vyúčtování za všechny sociální služby financované z výše uvedených dotačních titulů uvedené v Pověření SOHZ na rok 2018, které příjemci dotace uzavřeli s Plzeňským krajem.

Dále je v příloze článku k dispozici prezentace obsahující základní informace pro správné vyplnění formulářů vyúčtování a předložení vyúčtování dotace.

V případě, že je sociální služba zčásti nebo zcela financována z tzv. individuálního projektu Plzeňského kraje (IP), použije příjemce pro vyúčtování dotace z IP jiné formuláře, které jsou k dispozici v sekci "Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019". Prostřednictvím těchto formulářů vyúčtuje příjemce také vyrovnávací platbu na část sociální služby financované z IP.

Dne 4. 1. 2019 byl článek aktualizován: ve formuláři Příloha 1 - Finanční vypořádání dotace bylo zrušeno uzamčení buněk proti neoprávněným úpravám, aby bylo možné přidávat řádky.

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401