Jste zde

Evropský region Dunaj-Vltava se prezentoval na půdě Evropského parlamentu v Bruselu

Ve dnech 7. – 10. ledna 2014 se uskutečnila výstava fotografií Václava Vetýšky s názvem „Šumava – zelená střecha Evropy“ v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Tato výstava byla uspořádána ve spolupráci Plzeňského kraje a europoslance Jiřího Maštálky. V rámci výstavy byl prezentován Evropský region Dunaj-Vltava, na jehož území se Šumava rozprostírá a tvoří jednu hlavních turistických destinací tohoto regionu. Šumava je největší souvisle zalesněné území v České republice a spolu s německou částí Bayerischer Wald a rakouskou částí Mühlviertel je i jedním z největších, nejzachovalejších a z přírodního hlediska nejcennějších lesních komplexů střední a západní Evropy.

Výstava fotografií o Šumavě byla doplněna o expozici Západočeského muzea v Plzni, která návštěvníkům přiblížila tradiční řemesla z oblasti Pošumaví. Mezi znázorněními řemesly byly např. sklářství, řezbářství, lesnictví a mnoho dalších.

Zahajovací vernisáže v úterý 7. ledna 2014 se zúčastnilo přibližně 50 hostů, v jejichž řadách nechyběli členové Evropského parlamentu, zástupci regionálních zastoupení při EU a dalších evropských institucí.

Fotogalerie: