Jste zde

Evropská cena prevence kriminality 2017

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2017 (ECPA - European Crime Prevention Award).

Téma letošního roku: „Prevence kyberkriminality“.

Cena ECPA, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. V letošním roce je ústředním tématem soutěžních projektů „Prevence kyberkriminality“. Nejlepší projekty budou vyhlášeny v rámci každoroční Konference dobré praxe EUCPN na konci tohoto roku v Tallinnu. Každá členská země může do soutěže ECPA nominovat pouze jeden projekt na dané téma. Česká republika se proto rozhodla, stejně jako v minulých letech, uspořádat vnitrostátní dvoukolový výběr nominací na tuto cenu. Na soutěžících projektech se cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi.

I. kolo výběru nominací na cenu ECPA

A. Krajské územní samosprávy - každý manažer prevence kriminality krajského úřadu navrhne za svůj kraj jeden projekt, přičemž vybírat lze od různých subjektů, tj. úspěšné projekty krajů a měst, regionálních NNO, vzdělávacích institucí, občanských spolků, atd.

B. Policie ČR - každé krajské ředitelství Policie ČR může navrhnout za svůj kraj jeden projekt na dané téma, který KŘ realizovalo nebo se na jeho realizaci podílelo.

C. Ostatní oslovené subjekty - mohou nominovat po jednom projektu.

Je zcela na rozhodnutí předkladatele, jakým způsobem projekt vybere. Na základě znalostí projektů může nejlepší projekt nominovat přímo či případně vyhlásit své krajské kolo, jehož vítěze určí jím vytvořená komise.

II. kolo výběru nominací na cenu ECPA

Po obdržení všech nominací na cenu ECPA bude pro posouzení navržených projektů a volbu vítězného projektu za ČR ustavena hodnotící komise složená z expertů na danou problematiku.

Vámi navržený projekt prosím zašlete do 4. září 2017 elektronicky na předepsaném formuláři na opkvb@mvcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky MV, popř. též v písemné podobě na adresu: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7 - Letná.              

Formulář ECPA 2017 naleznete v příloze.