Jste zde

Eurovelo 13 – zvýší atraktivitu Plzeňského kraje pro milovníky cykloturistiky

Železná opona po téměř půlstoletí rozdělovala Evropu od Severního až k Černému moři na východní a západní část. Podél téměř 6800km dlouhého pásu vzniká dálková evropská cyklotrasa, která propojí evropské dějiny, kulturu a přírodu s udržitelnou turistikou a přispěje i postupnému sjednocování Evropy.

Díky nepřístupnosti dříve přísně střeženého území se příroda podél Železné opony mohla poměrně nerušené vyvíjet, což umožnil vznik několik desítek až stovek metrů širokého pásu, nazývaného dnes Evropský Zelený pás. Zelený pás o délce téměř 8500 km prochází 23 evropskými zeměmi a vede od Barentsova moře k Černému moři.

Stezka Železné opony /EV13/ prochází v ČR územím čtyř krajů /včetně 2 národních parků/ v délce téměř 600 km a je značena národním značením cykloturistických tras. Trasa byla Evropskou cyklistickou federací schválena i jako 13. evropská trasa sítě dálkových cyklotras EuroVelo a je proto rozvíjena podle jednotné metodiky tvorby těchto tras. „Klademe důraz na to, aby tato přeshraniční Stezka Železné opony  vedená po obou stranách hranice by byla turisticky atraktivní a bezpečnou trasou s dostatečným napojením na veřejnou dopravu /vlak, bus, přívozy a lodě/,“ uvedl  Jiří  Struček náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládež, kultura, památkové péče a cestovního ruchu.  Dalším tématem, který se stal předmětem společného česko-německého projektu, který byl spolufinancován  z Dispozičního fondu Cíl 3 – Bavorsko  /DF/ je jednotné a srozumitelné značení na obou stranách cyklotrasy EV13. „Těší nás, že jsme se s německým partnerem      Tourismusverband Ostbayern e.V. zastoupené panem Dr. Michelem Braunem  dohodli na  kompletním a také velice atraktivním  proznačením trasy EuroVelo 13. Celkem bylo proznačeno 126 km a umístěno 10 informačních tabulí,“ doplňuje Jiří Struček.  Řadu důležitých aspektů pro kvalitní fungování mezinárodní dálkové cyklotrasy rozhodně doplňuje dostatečný komfort povrchu i služeb a také přijatelná vzdálenost a dostatečně hustá nabídka služeb pro cykloturisty.  Zapomenout nelze ani na jednotnou koordinaci a propagaci trasy na evropské i národní úrovni na webu www.eurovelo.org. a www.greenwasy.cz.  „Propagaci této atraktivity pro vyznavače cykloturistiky vnímáme jako velice důležité téma a proto jsme na spolupráci  s Tourismusverband Ostbayern navázali a do 11. výzvy DF  úspěšně podali žádost  pro realizaci medializace tohoto společného projektu,“ sdělila Ing. Alena Svobodová, vedoucí odboru  kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

EV 13  prochází v ČR územím 4 krajů – Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským a zároveň střídá hranici s německým či rakouským sousedem.  V Plzeňském  kraji  vede  EV  13 celkem v šesti úsecích v délce téměř 126 km.