Jste zde

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb

Plzeňský kraj zveřejňuje elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o stručný přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Katalog je sestaven z podkladů dodaných jednotlivými poskytovateli aktuálních k počátku roku 2015.

Tento katalog nenahrazuje Registr poskytovatelů sociálních služeb (dostupný na http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=BF3ED902779F050FC2F999363A9041C1.node1?SUBSESSION_ID=1421997681443_1).

V katalogu jsou uvedeny základní informace o registrovaných sociálních službách, které mají sídlo a působí na území Plzeňského kraje. Služby jsou řazeny do kapitol podle zákonem vymezených druhů. Ke každé jsou uvedeny následující údaje: jméno, adresa, telefon, e-mail, provozní doba, forma poskytování a cílová skupina služby; dále pak jméno, adresa, telefon, e-mail a internetové stránky poskytovatele služby. Katalog poskytovatelů naleznete v příloze.

Aktualizováno dne 27.03.2015 - 10:34