Jste zde

Ekologicko - výtvarná soutěž

Ekologicko - výtvarná soutěž v rámci Zeleného týdne EU 2018 Green Week– Zelená města pro lepší budoucnost určená pro žáky škol, kteří plní povinnou školní docházku v Plzeňském kraji

Témata soutěže:

Hospodaříme s dešťovou vodou“  a  „Zelené oázy na střechách

 

Výtvarná soutěž se koná pod záštitou radní pro životní prostředí Plzeňského kraje Mgr. Radky Trylčové a náměstka primátora města Plzně pro životní prostředí a dopravu Ing. Petra Náhlíka.   

Zaměření, povolené techniky, cíle:  

Voda již není vnímána pouze jako zdroj pro potřeby domácnosti, průmyslu a energie. Dnes žijeme v době, kdy jí vnímáme jako látku, která má několik funkcí – krajinotvornou, ekologickou, urbanistickou, hygienickou, rekreační a sociální.  Umíme vyrobit kvalitní pitnou vodu, vodu vyčistit, umíme i vodou šetřit.  Co se ale zatím učíme je jak s vodou hospodařit v zastavěném území, jak pečovat o vodu v urbanizované krajině a vypořádávat se s nerovnoměrnými režimy srážek
(přívalové deště, sucho) a s teplotními extrémy (nárůst počtu tropických dní).

Principy hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území jsou známé, jedná se o efektivní zadržení a využití vody v místě kde dopadá, omezení zrychleného odtoku do kanalizace a podporu výparů z vodních ploch, mokřadů a zeleně.

Cílem této soutěže je vytvořit originální dílo související s tématem soutěže.

Dílo:

A) plošná kresba, malba nebo jiná výtvarná technika max. do velikosti A3

B) prostorové (trojrozměrné) materiál: libovolný (přírodní materiál, recyklovatelný materiál např. plast, papír…).

Soutěžní kategorie:

I.   Věková kategorie - jednotlivci  ve věku 6 až 11 let (1. stupeň ZŠ, ZUŠ)

II.  Věková kategorie - jednotlivci ve věku 12 až 16 let (2. stupeň ZŠ, nižší stupeň osmiletých gymnasií, ZUŠ)

III. Třídní kolektivy  - 1. a 2. stupeň ZŠ, 1. a 2. stupeň ZUŠ, osmiletá gymnasia - nižší stupeň

Velmi důležité je, aby každé dílo bylo čitelně označeno. Uveďte prosím jméno autora, věk autora, třídu, kterou navštěvuje, adresu školy a příslušnou soutěžní kategorii, případně e-mailovou adresu na kontaktní osobu.

Hodnocení:

  • Vícečlenná porota bude pod jednotlivými soutěžními čísly (každý přihlášený účastník dostane své soutěžní číslo, pod kterým bude nadále evidován) hodnotit zejména nápad, myšlenku a její promítnutí do výtvarného díla.
  • Každá soutěžní kategorie bude vyhodnocena samostatně, oceněno bude 1., 2. a 3. místo.
  • Výherci budou odměněni zajímavými cenami.

Výstava:

Na celou akci bude navazovat vernisáž a výstava vítězných a vybraných výtvorů. Podrobnější informace budou součástí vyhlášení výsledků.  

Uzávěrka soutěže:

Uzávěrka soutěže 30. dubna 2018 v 12:00 hodin

Návrhy odevzdávejte na adresu Magistrát města Plzně,

Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Vyhlášení vítězů, vyhodnocení, ceny:

Všechna přihlášená díla budou vyhodnocena odbornou porotou. Výsledky soutěže budou všem účastníkům písemně zaslány na adresu uvedenou na zadní straně děl. Součástí této odpovědi bude i pořadí vítězných účastníků, informace o předání cen, přesný termín konání výstavy
a slavnostního vyhlášení.

Soutěžící poskytují organizátorovi bezplatně nevýhradní licenci k užití výtvarných a ostatních prací k propagaci soutěže a zároveň nebudou nárokovat navrácení svých výtvorů.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Franková

frankovamo@plzen.eu – tel.: 378 033 227

Lenka Thierlová 

thierlova@plzen.eu – tel.: 378 033 204

 MMP - Odbor životního prostředí,

 Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň