Jste zde

Dvě ocenění v KŘESADLE 2018

Dobrovolnická Regionální Agentura DORA pořádala 22. listopadu 2018 již XIII. ročník KŘESADLO 2018 - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a starosty MO Plzeň 1 Miroslava Brabce.

Mezi 46 oceněnými byl i náš předseda ROSKY PLZEŇ  Petr Šindelář, který organizaci řídí několik let a pod jehož vedením dosáhla rozkvětu jak na místní, tak regionální oblasti. Organizuje akce, rekondice, cvičení, každý měsíc posezení u Rytíře Lochoty, kde předává informace členům Rosky spolu  s výborem. Spolupracuje s dalšími spolky např. KRYSTAL či VOZÍČKÁŘI PLZEŇSKA.  Chodí do zaměstnání a stará se o svoji manželku, která bojuje s rozstroušenou sklerózou a pečlivě se o ni stará.

Dalším oceněným byl předseda KRYSTALU Jiří Pekárek, který je  členem Rosky se svoji přítelkyní, která má také RS. Je nositelem KŘESADLA za vynikající práci v dobrovolnické činnosti v KRYSTALU. Je příkladem pro "krystaláčky", lidi s duševním onemocněním.

Skromnost je doménou obou mužů, kteří nemyslí jen na sebe.

Poděkování paní Renatě Volfi Zoubkové, která mi byla jako doprovod a zároveň udělala moc hezké fotografie, které posílám.

Anna Stejskalová
kronikářka ROSKY PLZEŇ

Fotogalerie: