Jste zde

Druhé jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

V prostorách Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje proběhlo v úterý 11. dubna 2017 druhé jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.

Po zahájení jednání hejtmanem Josefem Bernardem seznámil přítomné vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal s činností povodňových komisí v Plzeňském kraji, stavem a úrovní zpracování Povodňového plánu Plzeňského kraje včetně digitálního a současným stavem ve zpracování parametrů zvláštních povodní vodních děl III a IV. kategorie podle Seznamu vodních děl v ČR dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Následně ředitel Hasičského záchranného sboru PK František Pavlas informoval o možnostech provádění záchranných a likvidačních prací v CHKO Brdy. Ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora popsal bezpečnostní situaci v Plzeňském kraji v souvislosti s tranzitní nelegální migrací, situaci v oblasti veřejného pořádku v souvislosti s provozem zařízení Balková a vývoj dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

Ředitelé jednotlivých složek integrovaného záchranného systému – František Pavlas, Pavel Krákora, Pavel Hrdlička a Roman Kučera – přednesli roční zprávy o stavu připravenosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Krajského vojenského velitelství Plzeň jako složky integrovaného záchranného systému.

Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Radek Svoboda shrnul vyúčtování přidělených finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje, včetně neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2016 a dotací na obnovu území Plzeňského kraje postiženého pohromou z rozpočtu kraje.

Po jednání členů Bezpečnostní rady Plzeňského kraje provedl přítomné ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička po moderní výjezdové základně záchranky v Plzni - Borech. Všem se tak naskytla možnost vidět "v akci" dispečink a seznámit se s moderními vozy záchranky.

Fotogalerie:

      

Aktualizováno dne 12.04.2017 - 12:36